Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments
© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Ivans Kuļešovs - jaunais datorzinātņu doktors

11.09.2017

2017. gada 8. septembrī LU Datorzinātņu promocijas padomē promocijas darbu “Mobilo lietotņu testēšana” veiksmīgi aizstāvēja Ivans Kuļešovs. Darba zinātniskais vadītājs – prof. Juris Borzovs.  

Recenzenti: prof. Dr.sc.comp. J.Bičevskis (LU), prof. Dr.sc.tech. B.Pozins (Zinātniski pētnieciskā universitāte “Ekonomikas Augstākā skola”, Maskava, Krievija), prof. Dr. E.Kazanavičius (Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva).

Darba anotācija

Darbā ir sniegts pārskats par programmatūras testēšanu metalīmenī. Autors ir izpētījis aspektus, kas ietekmē funkcionālo testēšanu jo īpaši iOS lietotnēm, kā arī mobilajām lietotnēm kopumā. Darbā ir izpētītas arī drošības iespējas un izstrādes/testēšanas “pārpalikumi”, kas bieži tiek atstāti bez ievērības un nesakārtoti lietotņu ātrākai pieejamībai tirgū. Atsevišķa nodaļa ir veltīta mobilo lietotāju saskarņu automātisko testēšanas rīku pētīšanai un klasterizācijai. “Ārā no kastes” Apple UIAutomation rīka ierobežojumu pārvarēšana ir apvienota tTap ietvarā, kuru izstrādāja autors. Analizējot paveikto, tika izveidots “ideāla” starpplatformu mobilo lietotāja saskarnes testēšanas automatizācijas rīka priekšlikums. Promocijas darbam piemīt praktiskais raksturs. Visa ar mobilo lietotņu testēšanas saistītā informācija tika savākta vai pārbaudīta reālo mobilo lietotņu projektu izstrādes laikā.