Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Studentiem ir iespēja pieteikties AS „Exigen Services Latvia” stipendijai

07.09.2017

AS „Exigen Services Latvia” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību AS „Exigen Services Latvia” vārdā nosauktajai stipendijai ar mērķi veicināt un attīstīt kvalitatīvu speciālistu sagatavošanu informācijas tehnoloģiju jomā, atraisot un veicinot Latvijas augstskolu jauniešu un jauno zinātnieku radošās spējas, kā arī rūpējoties par to produktīvu izmantošanu un attīstības nodrošināšanu. Pieteikties stipendijai iespējams līdz 24. septembrim.

Kam: bakalaura līmeņa 2. – 4. kursa  studenti un maģistra līmeņa studenti ar labām un teicamām sekmēm (vidējā svērtā atzīme pēdējā sesijā nav zemāka par 7), kuri studē norādītajās augstskolās un programmās (skatīt zemāk)
Skaits: 6 ikmēneša stipendijas
Stipendijas apmērs: 150 EUR 
Laika posms: 10 mēneši
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada 24. septembrim (ieskaitot)

Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 6 ikmēneša stipendijas EUR 150 vērtībā laika periodā no 2017. gada septembra līdz 2018. gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem, studentiem, kas mācās:

  • Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmās “Datorsistēmas” un “Informācijas tehnoloģija”;
  • Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes bakalaura studiju programmā “Datorzinātnes” un maģistra studiju programmā “Datorzinātnes”;
  • Latvijas Lauksaimniecības universitātes Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmās “Informācijas tehnoloģijas”, “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” un “Datorvadība un datorzinātne”;
  • Transporta un sakaru institūta Datorzinātņu un telekomunikāciju fakultātes studiju programmās “Datozinātnes”, kā arī “Informācijas sistēmas”;
  • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmās “Programmēšanas inženieris” un profesionālā maģistra studiju programmā “Datorsistēmas”;
  • Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultātes Informācijas tehnoloģiju virziena profesionālā bakalaura studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas” un profesionālā maģistra studiju programmā “Sociotehnisku sistēmu modelēšana”.

Pretendentam jāiesniedz:

  • sekmju izraksts no iepriekšējā studiju gada ar aprēķinātu vidējo svērto atzīmi;
  • motivācijas vēstule saņemt stipendiju, kurā aprakstīti nākotnes plāni IT nozarē;
  • dzīves apraksts (Curriculum Vitae).

Kā arī minētie dokumenti jāaugšupielādē un konkursa elektroniskā anketa jāaizpilda nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2017. gada  24. septembrim (ieskaitot).