Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Studiju līgumu slēgšana pamatstudijās

12.07.2017

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā (konkursa rezultātā apstiprināta studiju vieta pieteikuma 1. prioritātē), reģistrācija un līguma slēgšana notiek fakultātē no 17. līdz 18. jūlijam. Pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā, reģistrācija un līguma slēgšana notiek fakultātē no 19. līdz 21. jūlijam. Lūdzam iepazīties ar līgumu slēgšanas laikiem un paņemt līdzi visu nepieciešamo dokumentu oriģinālus un kopijas.

Reģistrēšanas laiki Datorikas fakultātē:

Raiņa bulvārī 19, 3. stāvā, 345. telpā

1.kārta

17. jūlijā - 9.30-13.30 un 14.30-18.30
18. jūlijā - 9.00-13.00

2.kārta

19. jūlijā - 14.00-18.00
20. jūlijā - 9.00-12.00
21. jūlijā - 9.00 - 10.00

Pretendentiem, kuri ieguvuši tiesības reģistrēties, jāreģistrējas studijām, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru, pilnvaras devēja personu apliecinoša dokumenta kopiju un veic zemāk norādītās darbības.

Reģistrējoties pamatstudijām, pretendentam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāaizpilda reģistrācijas veidlapa, jāparaksta studiju līgums un jāiesniedz:

  1. personu apliecinoša dokumenta kopija;
  2. iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
  3. dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi utt.);
  4. centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;
  5. citu dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja tādi nepieciešami saskaņā ar Uzņemšanas prasībām un kritērijiem pamatstudiju programmās 2016./2017. akadēmiskajā gadā.