Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments
Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments

Uzņemšana pamatstudijās: Datorzinātņu programmas saglabā iekārotāko studiju programmu līdera pozīciju arī šogad

12.07.2017

Datorzinātņu bakalaura programma ar tajā pilnībā integrēto pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Programmēšana un datortīklu administrēšana” Latvijas augstskolu vienotajā uzņemšanā saņēmusi 376 pirmās prioritātes pieteikumus (attiecīgi 321 pieteikumu uz 220 vietām bakalaura programmā un 55 pieteikumus uz 40 vietām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai), tādējādi arī šogad saglabājot iekārotāko studiju programmu pozīciju.

Kopumā LU šogad saņēmusi 14055 studētgribētāju pieteikumus, no tiem 3331 studētgribētāji LU norādījuši kā pirmo prioritāti. Ar 12202 pieteikumiem LU seko Rīgas Tehniskā universitāte, bet TOP3 noslēdz Latvijas Lauksaimniecības universitāte ar 2702 pieteikumiem. Kopumā šogad studijām pieteikušies 8035 reflektanti.

Līdzās datorzinātņu studiju programmām populārākās studiju programmas LU šogad ir tiesību zinātne, ārstniecība, komunikācijas zinātne, psiholoģija, vadības zinības un angļu filoloģija.

Vienotās uzņemšanas pirmās kārtas rezultāti reflektantiem tiks paziņoti 14. jūlijā no plkst. 15.00, otrās kārtas rezultāti - 18. jūlijā pēc plkst. 17.00. Konkursa rezultāti tiks paziņoti portālā www.latvija.lv, kā arī īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā (konkursa rezultātā apstiprināta studiju vieta pieteikuma 1. prioritātē), reģistrācija un līguma slēgšana notiek fakultātēs no 17. līdz 18. jūlijam. Pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā, reģistrācija un līguma slēgšana notiek fakultātēs no 19. līdz 21. jūlijam.

Reģistrēšanas laiki Datorikas fakultātē:

1.kārta

17. jūlijā - 9.30-13.30 un 14.30-18.30
18. jūlijā - 9.00-13.00

2.kārta

19. jūlijā - 14.00-18.00
20. jūlijā - 9.00-12.00
21. jūlijā - 9.00 - 10.00

Pretendentiem, kuri ieguvuši tiesības reģistrēties, jāreģistrējas studijām, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru, pilnvaras devēja personu apliecinoša dokumenta kopiju un veic zemāk norādītās darbības.

Reģistrējoties pamatstudijām, pretendentam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāaizpilda reģistrācijas veidlapa, jāparaksta studiju līgums un jāiesniedz:

  1. personu apliecinoša dokumenta kopija;
  2. iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
  3. dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi utt.);
  4. centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;
  5. citu dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja tādi nepieciešami saskaņā ar Uzņemšanas prasībām un kritērijiem pamatstudiju programmās 2016./2017. akadēmiskajā gadā.