Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Čikāgas Universitātes profesore Amanda Vudvarda. Foto: Reinis Strautiņš
Zinātnieki no visas pasaules LU apsprieda cilvēka spēju uztvert notikumus un objektus

13.12.2018.

8. un 9. decembrī Latvijas Universitātē norisinājās 13. Starptautiskais kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas simpozijs, kas šogad bija veltīts notikumu un objektu uztverei.

Simpozijā referātus nolasīja nozīmīgākie dažādu nozaru speciālisti, tostarp – ievērojamais datorzinātnieks, datorlingvistikas un mākslīgā intelekta pētnieks Džeimss Pustejovskis (Brandeis Universitāte, ASV), vecumposmu psiholoģijas pētniece un nozīmīgākā zīdaiņu uztveres speciāliste pasaulē, prof. Amanda Vudvarda (Čikāgas Universitāte), psihologs, kino psiholoģijas pētnieks un notikumu pētniecības pamatlicējs mūsdienu zinātnē prof. Džefrijs Zakss (Vašingtonas Universitāte Sentluisā, ASV), loģiķi un lingvisti prof. Maikls Glanzbergs (Ziemeļrietumu Universitātes, ASV), prof. Pauls Dekers (Amsterdamas Universitāte) un citi .

Galvenā nolasīto referātu atziņa, ka cilvēka uztvere un pieredze ir notikumu struktūra, kas attīstās ļoti agri un ir noteicoša dažādās darbībās un uztveres procesos visas dzīves gaitā, un vismaz daļēji to ir iespējams atveidot mākslīgā intelekta sistēmās.

Simpozijs izgaismoja arī jaunus pētniecības virzienus un perspektīvas. Simpozijā pārrunāto tēmu ietekmē radās jaunas pētījumu idejas un ieceres, kā arī izveidojās jauni sadarbības kontakti ar pētniekiem no visas pasaules.

Simpozijā kopumā piedalījās gandrīz 70 dalībnieku no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Nīderlandes, ASV, Vācijas, Austrijas, Īrijas, Dānijas, Azerbaidžānas un pārstāvēja gan datorzinātnes, gan psiholoģiju, gan medicīnu, lingvistiku, un daudzas citas jomas.

Pasākumu organizēja LU Datorikas fakultātes Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija. Simpoziju atbalstīja Latvijas Universitātes fonds, Roberts Blumbergs, Modris un Vallija Galenieki, Latvijas Bērnu neirologu asociācija un IT uzņēmums "Accenture".

Video:

AMANDA WOODWARD (University of Chicago, USA) - Action and infant cognition

PAUL DEKKER (University of Amsterdam, The Netherlands) - Talk about things non-existent

MICHAEL GLANZBERG (Northwestern University, USA) - Truth and models in science

JAMES PUSTEJOVSKY (Brandeis University, USA) - Visualizing meaning: Semantic simulation of actions and events

Robert Blumberg Distinguished Lecture in Cognitive Science
ROBERT GOLDSTONE (Indiana University Bloomington, USA)
(a collaborative work with FRANCISCO LARA-DAMMER and DOUGLAS HOFSTADTER) - Computational models of mental models of computational models of the world

JEFFREY ZACKS (Washington University in Saint Louis, USA) - Object-like properties of events in perception and memory

JAMES PUSTEJOVSKY (Brandeis University, USA) - How events and objects occupy space

MICHAEL GLANZBERG (Northwestern University, USA) Events as arguments and events in composition

ALEXIS WELLWOOD (University of Southern California, USA) - Events in language and mind

CHRIS SINHA (Hunan University, China) - Events in mind, space and time