Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Prof. J.Šķilters ar referātiem piedalījies divās pasaulē lielākajās telpiskās uztveres pētniecības konferencēs Vācijā un Itālijā

27.09.2018.

No 5. līdz 8. septembrim prof. Jurģis Šķiltes ar referātu piedalījās starptautiskās konferences "Spatial Cognition 2018" darbagrupā-simpozijā "Connecting Spatial Visualization Skills and STEM", kas notika Tībingenas Universitātē Vācijā, savukārt no 10. līdz 14. septembrim prof. J. Šķilters ar diviem ziņojumiem piedalījās 7. Starptautiskajā telpiskās kognīcijas konferencē Romā, Sapienza Universitātē.

Vācijā Tībingenas Universitātē prof. Jurģis Šķilters prezentēja daļu no pētniecības rezultātiem, kurus kopā ar Dr. Līgu Zariņu ieguva īstenojot projektu "Strukturālas līdzības topoloģiskā modelēšana: informācijas vizualizācijas topoloģiskā un eksperimentālā analīze" (SIA „Mikrotīkls” atbalstīts projekts, kura ziedojumu administrē Latvijas Universitātes fonds).

Tika nolasīts referāts darbgrupā-simpozijā "Saistot telpiskās vizualizācijas prasmes un STEM (Connecting Spatial Visualization Skills and STEM)" (vadītāji: prof. Š. Sorbija (ASV) un Dr. G. Dafijs (Īrija)) par vizuāli telpisko testu un demogrāfisko indikatoru nozīmi dažādu studiju virzienu apguvē. Pētījums tika veikts sadarbībā ar G. K. Tearu (Getingenas Universitāte).

Tika arī prezentēti pētījumu rezultāti par ass informācijas ietekmi telpiskajā uztverē.

Brauciena gaitā veiktas pārrunas par tālāku sadarbību telpisko prasmju izpētes jomā ar vadošiem jomas ekspertiem profesoriem D. Jūtalu, (ASV), A. Klipelu (ASV), K. Freksu (Vācija). Uzsāktas arī sarunas par kopīgu pētījumu izstrādi.

Savukārt 7. Starptautiskajā telpiskās kognīcijas konferencē Romā, Sapienza Universitātē prof. J. Šķilters piedalījās ar diviem ziņojumiem. Tika prezentēti rezultāti, kas veikti kopā ar Dr. L. Zariņu BVEF pētījuma ietvaros sadarbībā ar DF un BVEF pētniekiem (pētījumu līdzautori ir arī prof. Signe Bāliņa, BVEF, un prof. J. Borzovs, DF ). Nolasīts referāts par simetrijas ietekmi objektu uztverē, izmantojot peles klikšķu ierakstu (mouse tracking)  eksperimentu. Tika prezentāti arī pētījuma rezultāti par mācīšanās stilu, studiju virzienu un telpisko prasmju korelāciju ar Santa Barbaras telpiskās izjūtas testa rezultātiem.

Abu pētījumu tēzes iekļautas un publicētas nozīmīgā žurnāla Cognitive Processing – International Quarterly of Cognitive Science speciālizdevumā (supplement).