Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Jauns specseminārs: Mūsdienu pieeja un tehnoloģijas IT produktu izstrādei

04.09.2018.

IT produkta izstrāde ir diezgan izaicinošs un sarežģīts process. Projektu vadītājam ikdienā nākas risināt neskaitāmus jautājumus saistībā ar komandas un resursu plānošanu, inženieriem jāstrādā efektīvi un dinamiski, klientam jāspēj sekot notikumiem un būt pat daļai no komandas.

Ik dienas rodas tipiski jautājumi un vajadzības, piemēram:

 • Kā ietaupīt resursus un ar mazāku darbu panākt kvalitatīvāku rezultātu?
 • Kā panākt klienta apmierinātību ar gala rezultātu?
 • Kā uzticēt iniciatīvu komandai un samazināt birokrātiju, neradot haosu?
 • Kā veicināt jaunu pieeju, ideju ģenerēšanu un kā tās notestēt?

Jaunākās IT projektu vadības metodes un tehnoloģijas paredz lielāku komandas iesaisti, radot kvalitatīvu produktu īsākā laikā.

Specsemināra mērķis: sniegt priekšstatu par mūsdienu IT projektu vadības metodoloģijām un tehnoloģijām produktu izstrādei.

Semināra forma: lekcijas, diskusija, praktiskais darbs

Semināra saturs:

 • "Design thinking" (Dizaina domāšana) pieeja klientu vajadzību apkopošanai un ideju izstrādei (1*90 min);
 • Mūsdienu IT projektu vadības metodoloģijas: Agile, Scrum, Kanban (3*90min);
 • Modernās tehnoloģijas projektu izstrādē: DevOps (CI/CD, IaC, Cloud, XaaS), AWS, Docker, Jenkins, CloudFormation, SonarQube (4*90 min)
 • Praktiskais grupas darbs (3*90 min);
 • Automatizētā testēšana: (2*90 min);
 • Praktiskā darba prezentācija (2*90 min);
 • Pārmaiņu ieviešana: (1*90 min).

Studentu pienākumi:  Apmeklēt 2/3 lekciju, piedalīties un prezentēt grupas praktisko darbu (100%)

Kursa prasības: Izmantojot mūsdienīgas IT projektu vadības metodoloģijas un tehnoloģijas, izstrādāt un prezentēt grupas praktisko darbu.

Lektori: Accenture speciālisti

 

2018./2019. akadēmiskā gada Specsemināru prezentācijas notiks ceturtdien, 6. septembrī, plkst. 16:30, 13. auditorijā.