Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Uzņemšana doktorantūrā

20.07.2018.

Pieteikšanās studijām doktorantūrā 2018. gadā notiek no 13. līdz 17. augustam, no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 17.00 114. telpā, Raiņa bulvārī 19.

 

Studiju programmas apraksts

 

Pieteikšanās

Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību: maģistra grāds datorzinātnē, matemātikā vai minētajiem maģistra grādiem atbilstošs augstākās izglītības diploms. Ārvalstīs iegūtās izglītības dokumentiem nepieciešama Akadēmiskās informācijas centra izziņa.

Piesakoties studijām jāiesniedz šādi dokumenti

  • Aizpildīta noteikta parauga veidlapa 
  • Personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu, kurā skaidri salasāms vārds, uzvārds un personas kods;
  • Iepriekšējās izglītības dokumenta un tā pielikuma kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu;
  • Dzīvesgājuma apraksts (CV), ietverot publicēto darbu un citu zinātnisko aktivitāšu aprakstu; Paraugs - Curriculum Vitae
  • Rekomendācija studijām doktorantūrā (ja ir);
  • Promocijas darba tēmas pieteikums; veidlapa
  • Kopā ar iespējamo zinātnisko vadītāju sagatavots un abu personu parakstīts izvēlētā darba pamatojums un iestrāde; 2-4 lpp.
  • Akadēmiskās informācijas centra izziņas par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs;
  • Reģistrācijas naudas (EUR 30,-) maksājuma čeks (saņemams Raiņa bulv. 19,  125.kab.).

Uzņemšanas kritēriji doktora studiju programmās

 

Iestājpārrunas

Iestājpārrunas datorizinātņu doktorantūrā notiks 2017. gada 3. septembrī plkst. 10:30 Raiņa bulvārī 19, 319. telpā. Ierodoties uz iestājpārrunām, līdzi jāņem pase vai personas apliecība (Identifikācijas karte).  

 

Rezultātu paziņošana

Rezultātu paziņošana notiks līdz 21. septembrim.

 

Reģistrēšanās studijām

Reģistrēšanās studijām notiks no 24. līdz 28. septembrim.

Reģistrēšanās studijām notiek Studiju departamentā, Raiņa bulv. 19, 114. telpā.

 

Vairāk informācijas par reģistrēšanos