Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Arī šogad studētgribētāji visvairāk vēlas studēt LU datorzinātnes

11.07.2018.

Datorzinātņu bakalaura programma ar tajā pilnībā integrēto pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Programmēšana un datortīklu administrēšana” Latvijas augstskolu vienotajā uzņemšanā saņēmusi 366 pirmās prioritātes pieteikumus (attiecīgi 329 pirmās prioritātes pieteikumus uz 220 vietām bakalaura programmā un 37 pirmās prioritātes pieteikumus uz 40 vietām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai), tādējādi arī šogad saglabājot iekārotāko studiju programmu pozīciju.

Starp vienotajā uzņemšanā iesaistītajām augstskolām LU kopumā ir saņēmusi 13 510 studētgribētāju pieteikumus, no tiem 3491 studētgribētāji LU norādījuši kā pirmo prioritāti. Ar 11 555 pieteikumiem kopumā un 2388 pirmās prioritātes pieteikumiem seko Rīgas Tehniskā universitāte, bet trešajā vietā ierindojas Latvijas Lauksaimniecības universitāte ar 2555 pieteikumiem un 807 pirmajā prioritātē. Kopumā šogad studijām pieteikušies 8147 reflektanti. 

Pēc Datorzinātnēm populārākās ir LU Tiesību zinātnes, Ārstniecības un Komunikācijas zinātnes programmas.

Latvijas augstskolu piedāvāto IT programmu vidū līderis ir LU Datorzinātnes ar 329 pirmās prioritātes pieteikumiem, tai seko RTU Datorsistēmas ar 230 pirmās prioritātes pieteikumiem un RTU Informācijas tehnoloģija ar 191 pirmās prioritātes pieteikumu.

Konkursa 1. kārtas rezultāti tiks aprēķināti un publicēti 13. jūlijā portālā www.latvija.lv, kā arī paziņoti reflektantiem īsziņā un elektroniskajā vēstulē. Savukārt 2. kārtas rezultāti tiks aprēķināti un publicēti 17. jūlijā portālā www.latvija.lv, kā arī paziņoti reflektantiem īsziņā un elektroniskajā vēstulē.

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā (konkursa rezultātā apstiprināta studiju vieta pieteikuma 1. prioritātē), reģistrācija un līguma slēgšana notiek no 16. līdz 17. jūlijam.

Datorikas fakultātē: Raiņa bulvārī 19 (LU galvenā māja), 3. stāvā, 345. telpā

16.07.  9.30-13.30 un 14.30-18.30
17.07.  9.30-14.00

Pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā, reģistrācija un līguma slēgšana notiek no 18. līdz 20. jūlijam.

Datorikas fakultātē: Raiņa bulvārī 19 (LU galvenā māja), 3. stāvā, 345. telpā

18.07.  14.00-18.00
19.07.  9.30-12.00
20.07.  9.30 - 10.30

Reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Neierodoties uz reģistrāciju noteiktajā laikā, pretendents zaudē tiesības reģistrēties studijām.

Reģistrējoties pamatstudijām, pretendentam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāaizpilda reģistrācijas veidlapa, jāparaksta studiju līgums un jāiesniedz:

  1. personu apliecinoša dokumenta kopija, kurā skaidri salasāms vārds, uzvārds un personas kods;
  2. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
  3. oficiāli apstiprināta izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma tulkojuma latviešu vai angļu valodā kopijas, ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
  4. Akadēmiskās informācijas centra izziņas par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs;
  5. dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi u.tml.);
  6. centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;
  7. citu dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja tādi nepieciešami saskaņā ar Uzņemšanas prasībām un kritērijiem pamatstudiju programmās 2018./2019. akadēmiskajā gadā