Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Jauna apakšprogramma DF maģistrantūrā – Bioinformātika!

02.07.2018.

Studētgribētājiem, uzsākot studijas maģistra studiju programmā “Datorzinātnes”, ir iespēja izvēlēties apakšprogrammu “Bioinformātika”, kas jau no 2018. gada rudens semestra tiks realizēta kopā ar LU Bioloģijas fakultāti un sniegs zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas vadošajiem bioinformātikas speciālistiem.

Bioinformātika ir starpdisciplināra zinātnes nozare, kas nodarbojas ar noteiktu bioloģisko datu (tādu kā nukleotīdu un aminoskābju virkņu, gēnu ekspresijas un proteīnu struktūru) datorizēto analīzi, kā arī ar algoritmu, programmu un datubāzu izstrādi šo datu iegūšanai, uzkrāšanai un analīzei.

Bioinformātikas zināšanas ir pieprasītas bioloģijā, medicīnā, ķīmijā u.tml., un programma sagatavos vadošos bioinformātikas speciālistus darbam IT, bioloģijas, medicīnas un ķīmijas, kā arī starpnozaru pētniecības institūcijās un komerciālos uzņēmumos.

Bioinformātikas apakšprogrammā ir jāapgūst obligātie kursi 28 kredītpunktu apmērā (Modernās programmēšanas tehnoloģijas (4 krp), Maģistra kursa darbs datorzinātnē (4 krp), Maģistra darbs datorzinātnē (20 krp)), 30 kredītpunktu apjomā bioloģijas kursi un vēl 6 kredītpunktu apjomā specializētie datorikas kursi:

 • DatZ6026: Bioinformātika
 • Mate6029: Matemātiskās statistikas izvēlētas nodaļas datoriķiem
 • Biol5071: Bioloģija laboratorijā [Dat]
 • Biol5072: Ievads bioinformātikā [Dat]
 • Biol5073: Bioloģijas aktuālās problēmas. Hipotēzes I [Dat]
 • Biol5077: Molekulārās bioloģijas instrumentālās metodes [Dat]
 • Biol5078: Bioloģijas aktuālās problēmas. Metodes I [Dat]
 • Biol5079: Bioloģijas aktuālās problēmas. Metodes II [Dat]
 • Biol5080: Bioloģijas aktuālās problēmas. Hipotēzes II [Dat]
 • Biol5081: Ģenētikas pamati [Dat]
 • Biol5082: Cilvēka genoms [Dat]
 • Biol5083: Ģenētiskā analīze [Dat]

Kā arī vēl jāizvēlas brīvās izvēles kursi 16 kredītpunktu apjomā.

Tāpat maģistra studiju programmā "Datorzinātnes" ir iespēja izvēlēties arī kādu citu apakšprogrammu:

 • Datorzinātne
 • Programminženierija
 • Informācijas tehnoloģijas
 • Informācijas sistēmas
 • Datorinženierija

 

Uzņemšana maģistra studiju programmā “Datorzinātnes” norisinās no 2. jūlija līdz 13. jūlijam (pretendentiem uz ārpuskonkursa reģistrāciju - no 2. jūlija līdz 6. jūlijam). Elektroniskā pieteikšanās no 2. jūlija līdz 12. jūlijam LU Informatīvajā sistēmā (www.luis.lv), pretendentiem uz ārpuskonkursa reģistrāciju elektroniskā pieteikšanās no 2. jūlija līdz 5. jūlijam.

Dokumentu iesniegšana notiek Raiņa bulvārī 29, 411. telpā:

Pr., T., Pk.: 9.00-12.00 (9. jūlijs brīvs)
O., C.: 13.00-16.30

Rezultātu paziņošana par tiesībām reģistrēties ārpuskonkursa kārtībā - 10. jūlijā, par tiesībām reģistrēties vispārējā kārtībā: 16. jūlijā plkst. 10:00 (Raiņa bulvārī 29, 411. telpā).

Reģistrācija (līgumu slēgšana) notiek no 16. jūlija līdz 20. jūlijam Raiņa bulvārī 29, 411. telpā.
Reģistrēšanās un līgumu slēgšana notiek klātienē! 

T., Pk.: 9.00-12.00
O., C.: 13.00-16.30


16.07. 10.30-12.00

Pretendentiem, kuri ieguvuši tiesības uz ārpuskonkursa reģistrāciju - no 10. līdz 20. jūlijam.