Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Prof. Kenijs Koventrijs (Kenny Coventry)
Pasaulē atzīti pētnieki Latvijas Universitātē diskutēja par informācijas uztveri un vizualizāciju

11.06.2018.

Ir noslēdzies ar SIA “Mikrotīkls” atbalstu īstenotais LU Datorikas fakultātes Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas projekts "Strukturālas līdzības topoloģiskā modelēšana: informācijas vizualizācijas topoloģiskā un eksperimentālā analīze", kurā pētīta cilvēka telpiskā uztvere un telpiskās uztveres ietekme uz mācīšanos. Projekta noslēgumā 1. un 2. jūnijā Latvijas Universitātē (LU) seminārā "Topoloģija, ģeometrija un funkcija" pulcējās pasaulē nozīmīgi uztveres pētnieki.

Semināru aizsāka LU Fonda valdes priekšsēdētāja prof. Ivara Lāča uzruna un pēc laboratorijas vadītāja prof. Jurģis Šķiltera projekta pārskata prezentācijas tika nolasīti vairāki referāti no pasaulē vadošiem nozares ekspertiem par tēmām, kas tiešā veidā ir saistīti ar projekta saturu.

Austrumanglijas Universitātes profesors un Psiholoģijas skolas vadītājs, viens no pasaulē vadošajiem vizualizāciju un telpiskās uztveres pētniekiem Kenijs Koventrijs (Kenny Coventry) sniedza fascinējošu ceļojumu tajā, kā cilvēka uztvere pārveido sajūtu datus un kā uztvere ir manipulējama, norādot uz virkni faktoru vizualizāciju iedarbīguma pētniecībā.

Telpiskās kognīcijas izpētes centra vadītājs un viens no telpiskās informācijas pētniecības pamatlicējiem Vācijā, Brēmenes Universitātes profesors Kristians Freksa (Christian Freksa) (Brēmene) stāstīja par ģeometrisko zināšanu uztveri, izmantojot ar tausti tveramus stimulus (auklas, cirkuļus utml).

Datorikas fakultātes Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas pētniece Krista Pētersone savukārt skaidroja robežu uztveres nozīmi ģeotelpisko zināšanu sakārtošanā un sociālo faktoru ietekmi tajā.

Pēc diviem referātiem, kuros tika skaidrots projektā paveiktais telpisko zināšanu un mācīšanās prasmju saistībā (prof. Jurģis Šķilters) un ģeometrisko objektu uztveres un simetrijas jomā (Dr. Līga Zariņa), LU Humanitāro zinātņu fakultātes doktorante Olga Matrosova sniedza pārskatu par vecumposmu pētījumiem telpiskās valodas griezumā.

Pirmo dienu noslēdza sadarbībā ar Accenture veidotā “Mad Science semināra” lekcija, kuru nolasīja prof. Kēss van Lēvens (Cees van Leeuwen) - Lēvenas Universitātes Uztveres dinamikas laboratorijas vadītājs un bijušais RIKEN institūta vadītājs Japānā, kā arī Komplekso sistēmu izpētes biedrības dibinātājprezidents un vairāk nekā 200 augstas ietekmes publikāciju autors vai līdzautors. Van Lēvens skaidroja neirālo procesu funkciju vienotību, izmantojot mūsdienu zinātnes atziņas un viņa laboratorijā desmitiem gadu gaitā izpētīto. Prof. Van Lēvens ir viens no vadošajiem neirozinātņu un uztveres neirālo procesu pētniekiem pasaulē un viens no Beļģijas zinātnes lepnumiem.

Svētdien seminārs aizsākās ar prof. Van Lēvena referātu par uztveres grupēšanu un atbilstošiem neirāliem procesiem. Tam sekoja fascinējošs Dublinas Universitātes koledžas (Īrija) pētnieka Dr. Stīvena Luseka (Stephen Lucek) referāts par telpisko attieksmju atveidi Īrijā runātās valodās.

Viļņas Universitātes pētniece Dr. Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė izklāstīja liela pētījuma par ģeometrisko attiecību uztveri pirmos rezultātus, kas tapuši sadarbībā ar LU Datorikas fakultātes Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratoriju.

Dienu noslēdza apjomīgs prof. Kenija Koventrija pārskata referāts par mūsdienu telpiskās uztveres pētniecības attīstību un šī brīža problēmām.

Tādējādi seminārs veiksmīgi integrēja visas būtiskākās mūsdienu pētniecībā atrodamās ģeometrisko un topoloģisko zināšanu analīzes dimensijas.

Pasākums izpelnījās starptautisku rezonansi, un tā gaitā tika aizsākti jauni sadarbības pētījumi. Pirmdien, 4. jūnijā, prof. Koventriju un prof. Šķilteru pieņēma arī Lielbritānijas vēstnieks viņa ekselence Kīts Šanons.

Kopumā pētījuma gaitā Dr. Līgai Zariņai un prof. Jurģim Šķilteram, sadarbojoties ar pētniekiem no ASV, Izraēlas, Vācijas, Lielbritānijas, Beļģijas, Lietuvas un citām valstīm, atklāti vairāki faktori, kas saista vizuāli telpiskās zināšanas un noteiktu jomu apguvi. Pētījumā arī atklāti nozīmīgi simetrijas ass un centra ietekmes faktori objektu uztverē, kā arī telpisko attiecību formalizācijas principi. Rezultāti ir plaši pielietojami saskarņu izveidē, izglītības metožu uzlabojumos, valodas telpiskā atveidē dialogsistēmu izveidē un citiem nolūkiem.

Projektu "Strukturālas līdzības topoloģiskā modelēšana: informācijas vizualizācijas topoloģiskā un eksperimentālā analīze" atbalsta Latvijas Universitātes mecenāts SIA "Mikrotīkls", ziedojumu administrē Latvijas Universitātes fonds. Semināra norisi atbalsta arī uzņēmums “Accenture” un Amerikas latvieši, kuri pārstāv "Friends of the University of Latvia" (501(c)(3) charity) - Latvijas goda konsuls Ilinoisas štatā Roberts Blumbergs, Valija un Modris Galenieki.