Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Prof. Juris Borzovs
Par jauno DF Domes priekšsēdētāju ievēlēts prof. Juris Borzovs

08.05.2018.

2018. gada 7. maijā uz pirmo sēdi sanāca jaunais Datorikas fakultātes Domes sasaukums. Par Domes priekšsēdētāju tika ievēlēts profesors Juris Borzovs, par priekšsēdētāja vietnieku – docents Viesturs Vēzis.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi:

  • Par docentu ievēlēts Pēteris Paikens.
  • Pieņemtas izmaiņas datorzinātņu maģistra studiju programmā, datorzinātņu bakalaura studiju programmā un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Programmēšana un datortīklu administrēšana”.
  • Apstiprināta studiju kursu starppārbaudījumu organizēšanas kārtība Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē.
  • Apstiprināts Inovatīvo informācijas tehnoloģiju laboratorijas un Lingvodatorikas laboratorijas nolikums.
  • Apstiprināts LU Datorzinātnes nozares promocijas padomes jaunais sastāvs. Par padomes priekšsēdētāju un vietnieku apstiprināja prof. Gunti Bārzdiņu un prof. Jāni Bičevski.
  • Pieņemts lēmums izsludināt konkursu uz divām akadēmiskā personāla amata vietām – zinātnisko asistentu un pētnieku.
  • Veiktas izmaiņas Datorzinātņu nozares doktorantūras padomes sastāvā. Turpmāk padomi vadīs prof. Andris Ambainis, vietnieks – prof. Ģirts Karnītis.
  • Par Domes locekļiem tiks aicināti pārstāvji no LU Matemātikas un informātikas institūta (zinātniskais partneris) un no LATA (tautsaimniecības partneris).