Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Vija Vagale aizstāvēs promocijas darbu datorzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai

03.04.2018.

2018. gada 13. aprīlī plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29 Vija Vagale aizstāvēs promocijas darbu "Uz lietotāja modeli balstīta personalizēta adaptīva e-studiju sistēma" datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.sc.comp. M.Vītiņš (LU), asoc.prof. Dr. phys. A.Kapenieks (RTU Tālmācības studiju centra direktors), prof. Dr. V.Dagiene (Viļņas universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Lietuva).

Promocijas darbs ir veltīts uz lietotāja modeli balstītas personalizētas adaptīvas e-studiju sistēmas izveides metožu izstrādei, lai veicinātu un uzlabotu e-studiju izmantošanu apmācības procesā. Darbā apskatīti adaptīvajās sistēmās iekļaujamie pamatmodeļi, īpašu uzmanību veltot lietotāja modelim un eksistējošajām adaptācijas metodēm. Balstoties uz esošo risinājumu analīzi, ir izstrādāts uz datu dzīves ilgumu bāzēts lietotāja modelis un piedāvātas trīs jaunas adaptācijā izmantojamās metodes: apmācāmo grupu veidošanas metode, kursa optimālās tēmu secības izveides metode un tēmu secības organizēšanas metode. Izstrādātais lietotāja modelis un adaptācijas metodes nodrošina iespēju katram sistēmas lietotājam saņemt viņa vēlmēm un vajadzībām atbilstošu mācību saturu balstoties uz mācīšanās stilu, apgūstamās vielas priekšzināšanām, izdarītajām izvēlēm un iepriekšējo apmācāmo mācību procesa datiem. Atslēgas vārdi: adaptīva sistēma, e-studiju sistēma, apmācāmā modelis, satura modelis, adaptācijas modelis, adaptācijas metode.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā (Raiņa b. 19, 203.telpa).