Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Datorikas fakultātes pasniedzēju piedāvājums Latvijas attīstības plānošanas sakārtošanai

13.01.2010.

Piektdien, 8 janvārī, Reformu vadības grupas apspriedē Valda Dombrovska vadībā, tika izteikts atbalsts Latvijas Universitāte Datorikas fakultātes pasniedzēju prof. Jāņa Bičevska, prof. Edvīna Karnīša un doc. Ģirta Karnīša piedāvājumam Latvijas attīstības plānošanas sakārtošanai.

„Plašsaziņas līdzekļos visai bieži dzirdam pārmetumus – Latvijai nav skaidri formulēti attīstības stratēģiskie mērķi, nav ieviesti mērķu īstenošanas kontroles mehānismi, nevaram pateikt – vai mēs mērķiem tuvojamies, vai varbūt pat attālināmies no tiem. Patiešām, neraugoties uz to, ka šobrīd eksistē vairāk nekā 200 plānošanas dokumenti, to praktiskais labums ir visai zems. Var konstatēt virkni problēmu – dokumenti nav savstarpēji saistīti un bieži vien ir pat pretrunīgi, daudzviet plāni nav pietiekoši detalizēti, bez konkrētiem rezultātiem, plānošanas dokumenti nav saistīti ar reālo izpildi. Datorikas fakultātes darbinieki piedāvā veidot vienotu plānošanas un plānu izpildes dokumentu repozitoriju, kurā ievietotie dokumenti tiek pakāpeniski strukturēti līdz elementārām vienībām un dažādu dokumentu elementārās vienības loģiski tiek sasaistītas savā starpā. Tas dotu iespējas, piemēram, sadalīt stratēģiskos mērķus apakšmērķos un konkrētās aktivitātēs šo mērķu īstenošanai, tālāk aktivitātēm būtu iespējams piekārtot finansējumu no valsts budžeta, pie kam aktivitāšu izpildei varētu sekot ar reāli izmērāmiem rādītājiem un noteikt atbildību par aktivitāšu neizpildi. Vispārinot, šis piedāvātais risinājums ļautu izvērtēt valsts funkciju un iedzīvotājiem piedāvāto pakalpojumu lietderību, kas ir valsts funkciju un budžeta optimizācijas pamats,” stāsta prof. Jānis Bičevskis.
Šī piedāvājuma īstenošanai būs jāizveido daudzas kokveida struktūras un starp to elementārajām vienībām jāveido sasaiste. Tāpat būs jārisina arī netriviālas IT problēmas, jo IT pasaule līdz šim nav piedāvājusi adekvātu daudzu dokumentu strukturēšanas un savstarpējas sasaistes risinājumu.