Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Prof. Jurģis Šķilters ar ielūgto referātu uzstājās starptautiskā bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes simpozijā BOBCATSSS

29.01.2018.

24. janvārī DF Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs prof. Jurģis Šķilters ar ielūgto referātu "Reading as a Process of Visual Perception and Language Processin" uzstājās ikgadējā starptautiskā bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes simpozijā BOBCATSSS.

BOBCATSSS ir ikgadējs starptautisks bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes simpozijs. Simpozijs notiek ar EUCLID (Eiropas bibliotēku un informācijas izglītošanas un pētniecības asociācija) atbalstu, un to organizē vismaz divu universitāšu studenti no dažiem valstīm. Šogad notika 26. BOBCATSSS simpozijs Rīgā, kuru organizē Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) studenti un pasniedzēji, sadarbībā ar Ungārijas Etveša Loranda Universitātes (Eötvös Loránd University, ELTE) studentiem un pasniedzējiem.

BOBCATSSS 2018 galvenās tēmas nosaukums bija “Lasīšanas spēks” (“The power of reading”), kas ietver trīs apakštematus - lasītprasme, paradumi un komunikācija; atmiņas institūcijas; tehnoloģiskie risinājumi.