Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Notika Latvijas Universitātes 68. zinātniskās konferences Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju pirmā apvienotā sekcija

08.02.2010.

Piektdien, 2010.gada 5. februārī, plkst. 14.30, 13.auditorijā Latvijas Universitātes 68. zinātniskās konferences ietvaros notika Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju apvienotā sekcija. Šī bija pirmā no trim datorzinātnēm un informācijas tehnoloģijām veltītajām sekcijām.

Sekciju vadīja profesors Jānis Bičevskis. Ar aktuālo pētījumu priekšlasījumiem uzstājās Datorikas fakultātes un trīs citu fakultāšu pētnieki. Sekcijas laikā tika nolasīti šādi referāti:

  • A. Ambainis - Kvantu skaitļošana: datoriķa skatījums
  • V. Kaščejevs - Daudzelektronu korelācijas efekti kvantu punktos
  • N. Rostoks - Bioinformātikas risinājumi augu ģenētikā un genomikā
  • K. Čerāns , J. Vīksna - Matemātiskie modeļi gēnu regulācijas tīklu analīzei
  • N. Gruzītis, G. Bārzdiņš - Datorlingvistikas semantiskie aspekti
  • J. Šķilters - Reprezentējamības robežas: dabiskas un mākslīgas kognitīvās sistēmu sintakses atveides specifika
  • K. Podnieks - Modelēšanas robežas (statiskā fizika un kosmoloģija)
  • J. Bārzdiņš, K. Čerāns, A. Kalniņš, S. Kozlovičs. L. Lāce, R. Liepiņš, E. Rencis, A. Sproģis, A. Zariņš - Rīku būves platforma TDA un tās lietojumi procesu pārvaldības sistēmu būvē
  • I. Medvedis, J. Ceriņa-Bērziņa - Problēmorientēta valoda VSAA DSL
  • A.Elsts, Ģ. Strazdiņš, L. Seļāvo - SAD – bezvadu sensoru tīkls augļu dārzā.

Nākamās Datorzinātnes un informāciju tehnoloģiju apvienotās sekcijas notiks 12.02. plkst.14.30 un 19.02.plkst.14.30.