Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Dekāna tikšanās ar kursu vecākajiem

01.03.2010.

Uz ikmēneša tikšanos bija ieradušies vien seši kursu vecākie. Atskatoties uz aizvadīto sesiju, atklājās vairāku docētāju nekorekta rīcība – plānota kontroldarbu noturēšana sesijas laikā, kā arī kursa aprakstā neiekļautu prasību izvirzīšana. Datortīklu administratora virziena kursa vecākais izteica priekšlikumu paplašināt šim virzienam domātu nodarbību apjomu pirmajos studiju gados un apņēmās aptaujas ceļā uzzināt, kāds studiju materiāls vēl būtu nepieciešams. Tika runāts arī par stipendiju un budžeta vietu piešķiršanas principu taisnīgumu. Dekāns informēja par studiju programmu gatavošanu pārakreditācijai.