Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
IZM: IT speciālistu pieauguma veicināšana ir prioritāra jau vairākus gadus
Katrīna Slišāne, LETA
01.03.2010.

Lai arī Valsts ieņēmumu dienestā (VID) notikusī datu noplūde aktualizējusi jautājumu par valsts informācijas sistēmu drošību un informācijas tehnoloģiju (IT) speciālistu nodrošinājumu valstī, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) uzsver, ka, veicot budžeta vietu pārdali, šīs jomas speciālistu pieaugumu centusies veicināt jau vairāku gadu garumā.

Kā uzsver ministrija, darbs pie šī jautājuma sākts jau pirms vairāk nekā četriem gadiem, palielinot par valsts līdzekļiem uzņemamo studentu skaitu IT programmās, bet samazinot sociālajās zinātnēs un skolotāju izglītībā. Šādas pārdales pamatā bijusi gan darba devēju iniciatīva un aktivitāte, gan arī tas, ka IT ir viens no Latvijas zinātnes prioritārajiem virzieniem un tām industrijas nozarēm, kas pēdējā laikā strauji attīstās kā Latvijā, tā arī ārpus tās.
IZM dati liecina, ka budžeta vietu skaits dabas zinātņu, matemātikas un IT tematiskajā izglītības grupā kopš 2006./2007.akadēmiskā gada ir pakāpeniski pieaudzis, šajā studiju gadā sasniedzot 4404 studentus, kas tiek gatavoti par valsts līdzekļiem, un tas ir aptuveni 68% no šajās jomās studējošo kopskaita.
Tāpat pēdējo piecu gadu laikā, izņemot 2007./2008.akadēmisko gadu, pakāpeniski pieaudzis šajā tematiskajā grupā grādu vai kvalifikāciju ieguvušo personu skaits.
Ministrijas pārstāvju skatījumā, studentu un nepieciešamo speciālistu skaita prognozes modelis informācijas tehnoloģijās, kas balstās uz IZM, Augstākās izglītības un zinātnes padomes, citu ministriju un attiecīgās nozares darba devēju pārstāvju sadarbību, varētu kalpot kā labs piemērs studiju vietu skaita noteikšanai arī citās studiju tematiskajās grupās.
Vienlaikus IZM norāda, ka darbs pie studiju vietu skaita optimizācijas tiks turpināts arī turpmākajos gados un stratēģija šajā virzienā ir skaidra - apstākļos, kad valsts budžeta finansējums netiek palielināts, ir nepieciešama studiju vietu pārdale, palielinot studiju vietu skaitu vienās studiju jomās un samazinot citās.