Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Uz otro sēdi sanāca studiju programmu pārakreditēšanas darba grupa (katedru vadītāji un pilna laika studiju programmu direktori)

12.03.2010.