Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par ārzemju studijām
Pēdējās izmaiņas veiktas:
31.01.2019.
 
 <<< PIETEIKUMA FORMA >>>
 

Datorikas fakultāte īsteno studiju apmaiņu Mūžizglītības programmas Erasmus ietvaros, kuru finansē Eiropas Komisija. Erasmus programma paredz divu veidu studējošo mobilitāti - studijām un praksei. Erasmus programmas studējošo mobilitātes mērķi ir dot iespēju gūt akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot vai izejot praksi citās Eiropas valstīs, sekmēt jaunu kvalificētu un starptautiski pieredzējušu profesionāļu izglītošanu. Tas paredz studenta studijas kādā no ES un EEZ partneraugstskolām un studiju rezultātu atzīšanu mājas augstskolā. Studiju ilgums ir no 3 mēnešiem līdz vienam studiju gadam. Parastā prakse tomēr ir pieteikšanās vienam studiju semestrim. Mobilitāte balstās uz Erasmus divpusējiem līgumiem, kuri tiek slēgti starp dalībvalstu augstskolām. Šajos līgumos tiek fiksēts savstarpējas apmaiņas studentu skaits, kā arī studiju līmenis (bakalaura, maģistra, doktora) katrā akadēmiskajā gadā.

Datorikas fakultātes koordinators – prof. Juris Borzovs

SVARĪGI!
Studentam pašam ir jāsazinās ar ārvalsts augstskolu vai prakses organizāciju, lai uzzinātu iespējas un izlemtu, vai tās viņu apmierina. Fakultāte nevar pieņemt lēmumu Jūsu vietā.

 

DATORIKAS FAKULTĀTES LĪGUMI

Datorikas fakultāte piedāvā iespējas piedalīties Erasmus+ apmaiņā šādā universitātēs:

 • TU Darmstadt                                                                             
 • Deggendorf Institute of Technology/ Technische Hochschule Deggendorf    
 • Hochschule Wismar                                                      
 • Tallinna Ūlikool/ Tallinn University
 • Universidad de Alcalá
 • Universidad de Deusto                        
 • Universidad de Granada                         
 • Universidad Politecnica de Madrid
 • Université Nice Sophia Antipolis – IAE Graduate School of Management
 • Université Paris - Est Créteil Val de Marne (UPEC)                                                         
 • University college Algebra - University of Applied Computer Engineering
 • Free University of Bolzen-Bolzano
 • Universidad de Sevilla  Jauns! 
 • Università degli Studi di Ferrara  Jauns!  
 • Università degli Studi di Napoli Federico 2
 • Sapienza - Universita' di Roma
 • Universita degli Studi di Salerno Jauns!
 • Università degli Studi di Sassari Jauns!
 • University of Iceland Jauns!
 • Vilnius University                                                     
 • University of Groningen
 • Lodz University of Technology
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Jauns!
 • Universidade de Aveiro 
 • Escola Superior de Tecnologisas de Fafe                                                                          
 • Instituto Politecnico Do Porto
 • Blekinge Institute of Technology
 • Fatih Sultan Mehmet Vakif University
 • Izmir University Jauns!
 • Bülent Ecevit University Jauns!
 • Holon Institute of Technology Jauns!
 • Pennsylvania State University Jauns!
 • Petrozavodsk State University Jauns!
 • Tel Aviv University Jauns!

 

DUBULTDIPLOMA PROGRAMMAS

Ar Blekinge Institute of Technology (BTH) Datorikas fakultātei ir noslēgts īpašs līgums par dubultdiplomu programmu maģistrantiem. Šī programma paredz, ka students pavadīs vienu gadu ārzemēs un vienu LU. Atkarībā no programmas prasībām maģistra darbu iespējams būs jāraksta divās valodās (latviešu valodā priekš LU un angļu valodā priekš ārzemju augstskolas), pie tam aizstāvēšana ir obligāta tikai LU. Veiksmīgas studiju pabeigšanas rezultātā students saņems diplomus no abām universitātēm. Tuvāk ar piedāvājumu var iepazīties pievienotajā brošūrā.

Studenti, kuri izvēlas DD programmu var pieteikties Erasmus stipendijai. 

Par dubultdiploma programmu Blekinge Institute of Technology

Sīkāku informāciju par katru universitāti un tās piedāvātiem kursiem meklējiet internetā. Par kursu izvēli studentiem ir jārūpējas pašiem. Par to atzīšanu Latvijas Universitātē jākonsultējas ar savas studiju programmas direktoru (pirmā līmeņa profesionālās – prof. Jānis Zuters, bakalaurantiem – prof. Laila Niedrīte, maģistrantiem – prof. Kārlis Podnieks, doktorantiem – prof. Andris Ambainis).

 

PIETEIKŠANĀS

Pieteikšanās apmaiņas studijām pavasara semestrī notiek septembra sākumā līdz 10. septembrim, bet rudens semestrī – februāra sākumā līdz 10. februārim. Izvēloties augstskolu, viens no svarīgākajiem kritērijiem ir valoda, kādā tiek piedāvāti studiju kursi. Jums jābūt pārliecinātam, ka izvēlētā ārvalstu augstskolā studijas un, it īpaši, jūs interesējošie kursi, notiek tajā valodā, kuru jūs pārvaldāt.

Lai piedalītos Erasmus studentu apmaiņā, Jums jābūt Latvijas pilsonim vai pastāvīgajam iedzīvotājam un jāatbilst sekojošaem kandidātu atlases pamata kritērijiem:

 • jūs varat apliecināt labas svešvalodas zināšanas;
 • jums ir skaidri formulēts pamatojums studijām ārvalsts augstskolā;
 • jūs iepriekš studiju līmenī (bakalauri, maģistri, doktoranti) neesat izmantojis vairāk par 12 Erasmus+ mobilitātes (studijas vai prakse) mēnešus;
 • jūs esat sekmīgi pabeidzis vismaz pamatstudiju līmeņa pirmo studiju gadu;
 • pieteikšanās brīdī nestudējat pēdējo semestri pirms diploma saņemšanas;
 • jūs esat reģistrēts studijām LU studiju programmā (neatrodaties akadēmiskajā atvaļinājumā);
 • jums nav akadēmisko vai studiju maksas parādu.

Ja valodas prasmes un vidējās atzīmes (vismaz 7) prasības izpildītas, konkursā priekšroka tiks dota disciplinētiem, Universitātei un fakultātei lojāliem un to labā savu laiku ieguldījušiem studentiem.

 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Piesakoties studijām ārzemēs, koordinatoram (Juris.Borzovs@lu.lv) ir jānosūta šādi dokumenti.

 • Atzīmju izraksts par pēdējo pabeigto semestri, pirmā gada maģistrantiem – par studijām bakalaurantūrā.
 • Pieteikuma forma. Uzmanību: formas ir jāaizpilda datorā. Fotogrāfija pieteikuma formā ir līmējama tajā vietā, kur ir norādīta "Vieta fotogrāfijai", nevis blakus tai.
 • Svešvalodas prasmes apstiprinošs dokuments.

 

STIPENDIJAS

Stipendiju skaitu un apmēru Latvijas Universitātē nosaka centralizēti katram akadēmiskajam gadam atsevišķi. Datorikas fakultātei ir iespēja piešķirt ik gadu vairākas stipendijas, taču vietu skaitu ierobežo arī uzņēmošas augstskolas. Uz stipendiju vietām tiek izsludināts konkurss. Studenti, kuriem netiek piešķirta stipendija, bet kuri ir tiesīgi saņemt Erasmus studenta statusu, var lemt piedalīties apmaiņas programmā bez finansējuma (par saviem līdzekļiem).

Uzmanību: stipendijas un to izmaksas kārtība katru gadu var mainīties.

 

 

Studentu viedoklis:

Par Erasmus apmaiņas studijām Bozen-Bolzano universitātē Itālijā raksta maģistrants Sandis Apenītis:

"Īsumā par mācībām: kas ir atšķirīgs no LU, ka ir salīdzinoši maz studentu klasē aptuveni 10-15 cilvēki mācību kursā, kas nozīmē, ka pasniedzējs iepazīs katru. Iespējama individuālāka pieeja, bet tas ir atkarīgs no pasniedzēja.

Ir trīs veidu priekšmeti: teorētiskās lekcijas, semināri, praktiskās lekcijas. 8 punktu kursiem ir gan teorētiskās, gan praktiskās, kas nozīmē, ka kursa laikā jāizstrādā lielāks vai mazāks nodevums/uzdevumi. Semināra ietvaros iespējama uzstāšanās ar prezentācijām, vai/un pētnieciskais darbs.

Par vidi: vērts ir braukt, lai redzētu kalnus, kas nozīmē ziemas sporta veidus: slēpošanu, snovbordu, braukšanu ar ragaviņām, vai vasarā - iešanu kalnos. Pilsēta ir salīdzinoši mierīga, veikali tiek slēgti ciet ap 7iem, un pasākumi pilsētā arī beidzas agri.

Universitāte piedāvā dažādus brīvā laika pavadīšanas veidus, no kuriem izmantoju sporta kluba SCUB iespējas ar piedalīšanos pasākumos, un nodarbības peldēšanā."


Par studijām Madreides Tehniskajā universitātē stāsta studente Katrīna:


"Studējot maģistrantūrā, izvēlējos piedalīties Erasmus+ programmas ietvaros Madrides Tehniskā universitātē. Pirmkārt, šeit bija iespēja izvēlēties kursus angļu valodā, jo informātikas fakultātē ir izveidota maģistra programma European Master in Software Engineering, kas tiek pasniegta tikai un vienīgi angļu valodā. Kursa programma ir pietiekoši vispārīga un uzsvars tiek likts uz praktiskām zināšanām un to tūlītēju pielietošanu kursa ietvaros.

Galvenokārt tiek prasīti praktiskie darbi, kas tiek izpildīti grupās, līdz ar to dodot iespēju izpildīt lielākus projektus, pielietot vairāk tehnikas. Kursā mācās apmēram 30 cilvēku, no kuriem vairāk nekā puse ir Erasmus vai citādi nokļuvuši ārzemju studenti, arī mācību procesā multikulturāla pieredze ir noderīga. 

Tā kā kursa izmērs ir neliels, pasniedzējiem ir lielākas iespējas iedziļināties praktisko darbu saturā. Kursa programma tiek veidota no klasiskiem programminženierijas priekšmetiem kā programmatūras kvalitāte, dizains un arhitektūra, kombinējot ar specifiskākiem priekšmetiem.

Domāju Madride arī ir lieliska pilsēta, lai piepildītu Erasmus+ mērķus, kā, piemēram, kultūras apmaiņas un iecietības veicināšanu Eiropas Savienībā. Pilsēta ir ļoti multikulturāla, pilna ar Erasmus studentiem un dažādiem cilvēkiem no visas pasaules. Tai ir lielas pilsētas sajūta, tajā pašā laikā tā nav nervoza un nospiedoša. Dārgākais Madridē ir dzīvošana un metro, tomēr ir daudz iespēju izvēlēties izklaides iespēju dažādiem maciņiem."

Plašāka informācija ārzemju studijām