Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Jaunumi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
19.02.2018.

19.02.2018. Līdz 14. martam ir iespējams pieteikties apmaiņas studijām rudens semestrī

Līdz 14. martam ir iespējams pieteikties apmaiņas studijām rudens semestrī. Iespējams pieteikties arī praksei ārzemēs, tā var notikt ne tikai augstskolā, bet arī komercsabiedrībā vai valsts institūcijā.

Ar studiju programmas direktora piekrišanu praksei pieteikties var arī studenti, kuru LU programmā prakse nav paredzēta (piemēram, maģistra vai doktora programma).

Noteikta termiņa prakses pieteikumiem nav, tomēr jārēķinās ar 1-2 mēnešiem dokumentu nokārtošanai.

Prakses vietu jāsameklē patstāvīgi.

Doktorantiem patlaban ir vakantas prakses vietas Pensilvānijas pavalsts universitātē ASV, Telavivas Universitātē Izraēlā, Ģentes Universitātē Beļģijā, Tallinas Universitātē Igaunijā, Salerno Universitātē Itālijā, Viļņas Universitātē Lietuvā, Groningenas Universitātē Beļģijā, Bülenta Ecevita Universitātē Turcijā.

LU vidēji studiju gadā studijām un praksei ārzemēs dodas attiecīgi 200 un 50 studentu.

05.09.2017. Pieteikšanās Erasmus+ mobilitātei - līdz 18. septembrim

Izsludināta pieteikšanās Erasmus+ studijām ārvalstu partneraugstskolās pavasara semestrī. Tā kā LU ir piešķirts Erasmus+ finansējums studijām 2017./2018. ak.gadā tikai 197 studentiem un uz studijām rudens semestrī izbrauks jau 128, tad uz studijām pavasara semestri nav palicis ļoti daudz vietu. Studenti, kuri vēlas doties Erasmus+ apmaiņā pavasara semestrī, ir aicināti pieteikties, iesūtot nepieciešamos dokumentus līdz 18. septembrim prodekānam prof. Jurim Borzovam.

Informējam fakultātes studentus un doktorantus par iespēju pieteikties Erasmus+ praksei 2017./2018. ak. gadā (var realizēt līdz 31.05.2019). Prakses vietu ir pietiekoši daudz. LU varēs piešķirt Erasmus+ finansējumu 4 mēnešu praksēm.

Doktorantiem joprojām ir iespēja pieteikties apmaiņai uz Holonas Tehnoloģiju institūtu Izraēlā.

Mobilitātes veids

Skaits

Dienas

Ceļa izdevumi

Individuālais atbalsts

Izbraucošā 3.cikls (Ph.D.)

1

5 mēn.

360

3250

 

04.04.2017. Doktorantiem un mācībspēkiem ir iespēja doties uz Holonas Tehnoloģiju institūtu Izraēlā

Līdz 15. maijam ir iespēja pieteikties apmaiņai uz Holonas Tehnoloģiju institūtu Izraēlā.

Universitāte

Mobilitātes veids

Skaits

Dienas

Ceļa izdevumi

Individuālais atbalsts

Nominācijas termiņš

Holon Institute of Technology

Izbraucošā 3.cikls (Ph.D.)

1

5 mēn.

360

3250

15. maijs

Holon Institute of Technology

Izbraucošā docēšana

1

7 dienas

360

1120

 

 

Plašāka informācija un pieteikšanās pie dekāna prof. Jura Borzova.

 

25.01.2017. Doktorantiem un pēcdoktorantūras pētniekiem ir iespēja doties uz Āzijas universitātēm

Līdz 24. februārim doktorantūras līmeņa studentiem un pēcdoktorantūras pētniekiem ir iespēja pieteikties Erasmus Mundus projekta LEADER stipendijām un doties uz kādu no Āzijas partneruniversitātēm.

Erasmus Mundus projekta LEADER stipendijas sniedz iespēju doktorantūras līmeņa studentiem un pēcdoktorantūras pētniekiem doties pieredzes apmaiņā (4 mēnešus) uz kādu no sekojošajām Āzijas partneruniversitātēm:

Universitāte

Valsts

Shanghai Jiao Tong University

Ķīna

Zhongyuan university of Technology

Ķīna

Chiang Mai University

Taizeme

Kabul University

Afganistāna

Information and Communication Technology Institute

Afganistāna

University of Dhaka

Bangladeša

College of Science and Technology

Butāna

Asia Pacific Institute of Information Technology

Indija

Universitas Al Azhar

Indonēzija

University of Peradeniya

Šrilanka

Lumbini Engineering College

Nepāla

Institute of Engineering, Tribhuvan University

Nepāla

Pyongyang University of Science and Technology

Ziemeļkoreja

Mohammad Ali Jinnah University

Pakistāna


Kurš var pieteikties?

 • Latvijas Universitātes doktorantūras līmeņa studenti/pētnieki, kā arī akadēmiskais personāls kā 1.mērķgrupa (Target Group 1- TG1).
 • Citu Eiropas Savienības (t.sk. Latvijas) augstskolu doktorantūras līmeņa studenti/pētnieki, akadēmiskais personāls kā 2.mērķgrupa (Target Group 2-TG2).
 • Pieteikuma iesniedzējiem jābūt Latvijas vai kādas citas Eiropas Savienības valstu pilsoņiem.

Stipendiju apjoms:

 • Doktorantūras studenti/pētnieki- 1500 EUR/mēnesī;
 • Pēcdoktorantūras pētnieki- 1800 EUR/mēnesī;

Pieteikšanās līdz 2017. gada 24. februārim.

Pieteikuma anketa

Sīkāka informācija par projektu, stipendijām un pieteikšanos

Erasmus Mundus kontaktpersona LU:

Sintija Maculeviča
Studentu Serviss, Mobilitātes nodaļa
Raiņa bulv. 19, 125.telpa
e-pasts: sintija.maculevica@lu.lv

 

22.11.2016. Ir noslēgts Erasmus+ studentu un mācībspēku apmaiņas līgums ar Holon Institute of Technology (Israel).

09.09.2016. Vēl tikai nedēļa pieteikumiem uz Erasmus+ apmaiņām 2016./2017. studiju gadā

Tā kā daudzās ārvalstu augstskolās nominācijas un dažreiz arī pieteikšanās termiņš studijām pavasara semestrī beidzas septembra pēdējās dienās, studentiem, kuri vēlas doties Erasmus+ apmaiņā 2016./2017. studiju gadā nepieciešamie dokumenti jāiesniedz DF dekānam līdz 2016. gada 16. septembrim plkst. 12:30.

Studējošais drīkst izmantot katrā studiju līmenī (bakalauri, maģistri, doktoranti) līdz 12 Erasmus+ mobilitātes (studijas vai prakse) mēnešiem. Tādēļ mēs lūdzam katru studentu LU pieteikuma formās studijām un praksei norādīt informāciju par iepriekšējo dalību Erasmus programmā un izmantoto mēnešu skaitu. 

Uz Erasmus+ studijām 2016./2017. ak.gadā izbrauca 2 fakultātes studenti: 

 • Jāzeps Rutkis uz Groningenas Universitāti (NL) uz rudens semestri;
 • Edgars Peļņa uz Blekinge Institute of Technology (SE) - uz visu studiju gadu.

Studentiem, īpaši doktorantiem, ir iespēja pieteikties Erasmus+ praksei 2016./2017. ak. gadā (var realizēt līdz 31.05.2018). Prakses vietu ir pietiekoši daudz.

Ņemot vērā piešķirtā finansējuma apjomu docētāju un personāla mobilitātēm 2016./2017. ak. gadam, LU Erasmus uzraudzības komisija apstiprināja Erasmus+ stipendiju likmes un vietu sadali starp struktūrvienībām.

DF ir piešķirta 1 Erasmus+ docētāju vieta, ko izmantos doc. Natālija Kozmina. Viņa novembrī brauks lasīt lekcijas uz Bozen-Bolzano Universitāti (IT).

 

13.06.2016. Pieteikšanās Erasmus+ prakses mobilitātei 2016./2017. ak.gadam

Studentiem un doktorantiem ir iespēja pieteikties dalībai Erasmus+ prakses mobilitātē 2016./2017. ak.gadā (var realizēt līdz 31.05.2018).

Pieteikšanās termiņu nav, bet jāņēm vērā, ka formalitāšu kārtošana var aizņemt 1,5-2 mēnešus gadījumā, ja prakses vieta ir atrasta un ilgāku laiku, ja ir jāmeklē arī prakses vieta. LU piešķir Erasmus+ stipendiju prakses periodam no 2 līdz 4 mēnešiem. Informāciju par pieteikšanos sūtīt fakultātes koordinatoram (Darja.Smite@lu.lv).

15.02.2016. Ir sākusies pieteikšanās Erasmus apmaiņas programmai 2016./2017. studiju gadam. Pieteikšanās termiņš - 2016. gada 1. marts.

Lai piedalītos Erasmus studentu apmaiņā, Jums jābūt Latvijas pilsonim vai pastāvīgajam iedzīvotājam un jāatbilst kandidātu atlases pamata kritērijiem:

 • jūs varat apliecināt labas svešvalodas zināšanas;
 • jums ir skaidri formulēts pamatojums studijām ārvalsts augstskolā;
 • jūs esat sekmīgi pabeidzis vismaz pamatstudiju līmeņa pirmo studiju gadu;
 • pieteikšanās brīdī nestudējat pēdējo semestri pirms diploma saņemšanas;
 • jūs esat reģistrēts studijām LU studiju programmā (neatrodaties akadēmiskajā atvaļinājumā);
 • jūsu vidējā svērtā atzīme nav zemāka par 7 ballēm (bakalauriem - par pēdējo semestri, 1. gada maģistrantiem - par bakalaurantūru),
 • jums nav akadēmisko vai studiju maksas parādu.

Konkursa izlases kārtībā fakultāte nominē programmai dalībniekus, izvērtējot viņu vidējās atzīmes un valodas prasmes, kā arī ņemot vērā pieejamo stipendiju un apmaiņas vietu skaitu.  

Piesakoties studijām ārzemēs, koordinātorei (Darja.Smite@lu.lv) ir jānosūta šādi dokumenti:

 • Atzīmju izraksts par pēdējo pabeigto semestri. 
 • Pirmā gada maģistrantiem papildus jāiesniedz izraksts par studijām bakalaurantūrā.
 • Pieteikumu forma. Uzmanību: Formas ir jāaizpilda datorā. 
 • Valodas prasmes apstiprinošs dokuments.

Pieteikuma forma studiju mobilitātei

Pieteikuma forma prakses mobilitātei

UZMANĪBU: pirms augstskolas izvēles studentiem pašiem jāiepazīstas ar izvēlētās augstskolas piedāvāto programmu un jāpārliecinās, ka studijas notiek vēlamajā valodā.

Augstskolas, ar kuram Datorikas fakultātei ir noslēgti līgumi

 

14.10.2015. Prakses iespējas Slovākijā

07.09.2015. Pieteikšanās ERASMUS+ apmaiņas programmai

Ir sākusies pieteikšanās Erasmus+ studijām 2015./2016. ak.gadā pavasara semestrī. Pieteikšanas termiņš – 14. septembris. Kandidātiem ir jāizvēlas universitāte, ar kuru Datorikas fakultātei ir noslēgts līgums, jāiepazīstās ar universitātes studiju programmu, jānoformē iesniegums (pieteikuma forma) un kopā ar atzimju izrakstu un valodu prasmi apliecinošu dokumentu jānosūta elektroniski Darjai Šmitei (Darja.Smite@lu.lv).

 

26.01.2015. ERASMUS+ APMAIŅAS PROGRAMMA

Ir sākusies pieteikšanās Erasmus+ studijām 2015./2016. ak.gadā. Pieteikšanas termiņš – 1. marts. Kandidātiem ir jāizvēlas universitāte, ar kuru Datorikas fakultātei ir noslēgts līgums, jāiepazīstās ar universitātes studiju programmu, jānoformē iesniegums (pieteikuma forma) un kopā ar atzimju izrakstu un valodu prasmi apliecinošu dokumentu jānosūta Darjai Šmitei (Darja.Smite@lu.lv).

 • Pieteikuma forma

 

01.09.2014. Pieteikšanās ERASMUS apmaiņai notiks līdz 15. septembrim

Pieteikšanās Erasmus apmaiņai pavasara semestrī, kā arī pavasara-rudens semestros dubult-diplomu programmām notiks līdz 15. septembrim.

Pieteikumus lūdzu sūtīt Darjai Šmitei (darja.smite@lu.lv).

 

 

03.03.2014. DF noslēdz Erasmus+ sadarbības līgumu ar University College Algebra

Datorikas fakultāte ir noslēgusi Erasmus+ sadarbības līgumu ar University College Algebra (Horvātijā). Līgums paredz 2 studentu apmaiņu bakalaura un maģistra līmenī.

 

26.02.2014. Izsludināts konkurss uz Erasmus+ stipendijām studijām ārvalstīs

Līdz 15. martam ir iespēja pieteikties ERASMUS+ apmaiņas studijām.

Lai pieteiktos apmaiņas studijām līdz 15. martam jāaizpilda pieteikuma anketa un jānosūta profesorei Darjai Šmitei (darja.smite@lu.lv).

 

13.01.2014. Kavēsies studentu atlase apmaiņas studijām 2014./2015. studiju gadā

Sakarā ar Erasmus Mundus programmas atjaunošanu, studentu atlase apmaiņai 2014./2015. studiju gadā šogad kavēsies. Sekojiet jaunumiem.

 

05.11.2013. Jaunas iespējas - Erasmus Mundus Action 2 projektu stipendijas

Vairāki 2013.gadā EACEA apstiprinātie Erasmus Mundus projekti piedāvā iespēju piedalīties un pieteikties stipendijām arī tiem studentiem, pētniekiem, akadēmiskajam vai administratīvajam personālam, kuri studē vai strādā Universitātēs, kas nav šo projektu partneri. Kā jau Erasmus Mundus Action 2 projekti paredz- mobilitāte notiek no Eiropas Savienības universitātēm uz trešo valstu universitātēm, kas ir partneri attiecīgajā projektā.

 

15.10.2013. Prakses iespējas Īrijā

IT inženierim tiek piedāvātas prakses iespējas Īrijā. Plašāka informācija.

 

20.09.2013. DAAD stipendijas studijām Vācijā 2014./2015. akadēmiskajā gadā

2014./2015. mācību gadam Vācijas Akadēmiskais Apmaiņas dienests (DAAD) atkal piedāvā dažādas stipendiju programmas studijām Vācijā.

Bakalaura un maģistra studenti no Latvijas var pieteikties stipendijai dalībai Vācijas augstskolu vasaras kursos. Jebkuras nozares bakalaura vai maģistra absolventiem (vai pēdēja kursa studentiem) ar labām vācu vai angļu valodas zināšanām ir iespējas pretendēt uz maģistra studiju stipendijām. Mākslas, mūzikas un arhitektūras studentiem, kas pabeiguši izglītību Latvijā, tiek piedāvātas stipendijas talākām studijām Vācijā.

Papildus studiju stipendijām, DAAD piedāvā arī stipendijas doktorantiem, jaunajiem zinātniekiem, augstskolu pasniedzējiem un zinātniekiem, kurus interesē pētniecības darbs Vācijā vai studiju braucieni uz Vāciju.

Sīkāka informācija par atsevišķām programmām, pieteikšanās kārtību un citām finansiālā atbalsta iespējām atrodama DAAD informācijas centrā Rīgā (www.daad.lv) vai DAAD stipendiju datu bāzē (www.funding-guide.de).

 

21.06.2013. Erasmus apmaiņas stipendijas 2013./2014. pavasara semestrim

Izsludināts konkurss Erasmus apmaiņas studijām 2013./2014. pavasara semestrim. Pieteikšanās termiņš – 2013. gada 5. septembris. Pieteikties Erasmus stipendijām var studenti ar vidējo atzīmi virs 7 ballēm un labām valodas prasmēm.

DF sadarbības partneru saraksts:Pieteikties var elektroniski, nosūtot pieteikuma anketu, sekmju izrakstu un valodas prasmju apliecinošus dokumentus uz Darja.Smite@lu.lv. 

UniversitāteStudentu skaitsStudiju līmenisStud.mēneši
FHS Deggendorf (DE)2Bak.12
HS Wismar (DE)2Bak., Maģ.10
Free Un.Bozen (I)2Bak., Maģ., Dok.10
Blekinge Ins.Techn. (SE)10Maģ.50
Vrie Un.Brussels (BE)2Bak., Maģ.10
Un.Granada/Ceuta  (ES)2Bak.10
Escola Superior de Technologies de Fafe (PT)2Bak.18
Universidad de Deusto (ES)2Bak., Maģ.10
Tallinn University (EE)3Bak., Maģ., Dok.15

 

06.06.2013. Utrecht Network Young Researchers Grant

The Utrecht Network Young Researchers Grant is designed to promote and further enhance the network’ support to students and staff as well as broaden mobility between the network institutions.

Within the framework of the Young Researchers’ Grant up to 5 scholarships of €1000 will be offered to students, who might not be eligible for other scholarship programs like ERASMUS (e.g. length of stay under 3 months).

The Utrecht Network Young Researchs Grant is for self-organised mobility at one of the Utrecht Network partner universities. Please check the About us section for an overview of all member institutions.
The grant is limited to thesis research on master’s and PhD level. Students are allowed to take courses as well, but priority will be given to ‘research-only’ students.

Prerequisites:

- MA/PhD level
- length of stay: 1 - 6 months (mobility is not restricted to semesters, but is also possible during the holidays).
- Students, who are eligible for an ERASMUS grant cannot apply for this grant

Grant:
€1000

Application documents:
Application form
- Letter of Motivation from applicant
- Letter of Recommendation by supervisor/programme coordinator
- Letter of Acceptance (by an academic supervisor/coordinator at the host institution)

Application deadline:
31 October each year

Application guidelines for students
Application guidelines for Utrecht Network universities
All application documents must be handed in at the Utrecht Network contact person of the home university.

25.02.2013. Uzmanību! Erasmus apmaiņas konkursa termiņš tuvojas beigām.

Iesniedziet savu pieteikumu līdz 1. martam un dodieties apmaiņā uz vienu no šīm universitātēm:

Bakalaurantūras studentiem:

 • FHS Deggendorf (Vācijā),
 • HS Wismar (Vācijā),
 • Free University of Bozen/Bolzano (Itālijā),
 • Vrie University of Brussels (Beļģijā),
 • University of Granada/Ceuta (Spānijā),
 • Escola Superior de Technologies de Fafe (Portugālē),
 • Universidad de Deusto (Spānijā),
 • Tallinn University (Igaunijā).

Maģistrantūras studentiem:

 • FHS Deggendorf (Vācijā),
 • HS Wismar (Vācijā),
 • Blekinge Institute of Technology (Zviedrijā),
 • Free University of Bozen/Bolzano (Itālijā),
 • Vrie University of Brussels (Beļģijā),
 • University of Granada/Ceuta (Spānijā),
 • Escola Superior de Technologies de Fafe (Portugālē),
 • Universidad de Deusto (Spānijā),
 • Tallinn University (Igaunijā).

Doktorantiem: 

 • Free University of Bozen/Bolzano (Itālijā),
 • Tallinn University (Igaunijā).

Pieteikumi jāiesūta elektroniski uz Darja.Smite@lu.lv

 

15.01.2012. Erasmus stipendiju konkurss 2013. gada rudens semestrim

Sākas pieteikšanās Erasmus apmaiņas programmai 2013. gada rudens semestrim. Pieteikšanās termiņš - 2013. gada 1. marts.

Lai piedalītos Erasmus studentu apmaiņā, Jums jābūt Latvijas pilsonim vai pastāvīgajam iedzīvotājam un jāatbilst kandidātu atlases pamata kritērijiem:

 • jūs varat apliecināt labas svešvalodas zināšanas;
 • jums ir skaidri formulēts pamatojums studijām ārvalsts augstskolā;
 • jūs iepriekš neesat saņēmis Erasmus stipendiju studijām;
 • jūs esat sekmīgi pabeidzis vismaz pamatstudiju līmeņa pirmo studiju gadu;
 • pieteikšanās brīdī nestudējat pēdējo semestri pirms diploma saņemšanas;
 • jūs esat reģistrēts studijām LU studiju programmā (neatrodaties akadēmiskajā atvaļinājumā);
 • jūsu vidējā atzīme nav zemāka par 7 ballēm,
 • jums nav akadēmisko vai studiju maksas parādu.

Konkursa izlases kārtībā fakultāte nominē programmai dalībniekus, izvērtējot viņu vidējās atzīmes un valodas prasmes, kā arī ņemot vērā pieejamo stipendiju un apmaiņas vietu skaitu. 

Piesakoties studijām ārzemēs, koordinātorei (Darja.Smite@lu.lv) ir jānosūta šādi dokumenti:

 • Atzīmju izraksts par pēdējo pabeigto semestri. 
 • Pirmā gada maģistrantiem papildus jāiesniedz izraksts par studijām bakalaurantūrā.
 • Pieteikumu forma. Uzmanību: Formas ir jāaizpilda datorā. 
 • Valodas prasmes apstiprinošs dokuments.

Piezīme: studentiem pašiem jāiepazīstas ar izvēlētās augstskolas piedāvāto programmu un jāpārliecinās, ka studijas notiek vēlamajā valodā. Datorikas fakultātei ir noslēgti līgumi ar sekojošām augstskolām:

Universitāte

Valsts

Studenti,līmeņi

FHS Deggendorf

Vācija

2  (bak)

HS Wismar

Vācija

2 (bak, maģ)

Free University of Bozen /Bolzano

Itālija

2 (bak, maģ, dok)

Aalborg University

Dānija

2 (bak, maģ)

Blekinge Institute of Technology

Zviedrija

10 (maģ)

Vrie Un. Brussels

Beļģija

2 (bak, maģ)

Un.Granada/Ceuta

Spānija

2 (bak)

Escola Superior de Technologies de Fafe

Portugāle

2 (bak)

Universidad de Deusto

Spānija

2 (bak, maģ)

 

07.01.2013. Studijas Izraēlā

Maģistrantūras/doktorantūras/pēcdoktorantūras līmeņu studentiem un akadēmiskajam/administratīvajam personālam ir iespēja pieteikties stipendijām studijām, pētniecībai vai pieredzes apmaiņai Izraēlā.

According to the new guidelines of the Erasmus Mundus action II (EM2) program, it is now possible for students and staff who are nationals of any of the 27 EU member states to apply for a mobility exchange through any of the Erasmus Mundus action II projects, even if the home institution is not a partner in the project through which the student/staff is applying, the definition of the EM2 program for this group of applicants is Target Group II.

Based on this new regulation, we would like to invite your students and staff to apply for exchange mobility to one of the partner institutions in Israel through our project EMAIL.

EMAIL is an Erasmus Mundus Action II project coordinated by Masaryk University, scholarships are offered for Target Group II in the master’s, doctoral, post-doctoral and staff levels. Interested applicants can apply for exchange mobility to one of the following partner institutions in Israel:

 • The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem
 • Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva
 • University of Haifa, Haifa
 • Interdisciplinary Center Herzliya, Herzliya Tel Aviv
 • Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem
 • Western Galilee College, Akko

More detailed information and online application form can be found here: www.em2il.muni.cz

Deadline for the first call for applications is: 31 January 2013 (mobility starts in autumn 2013).

 

26.11.2012. Izsludināta pieteikšanās stipendijām studentu un personāla apmaiņai Rietumbalkānu valstīs

Erasmus Mundus projekta JoinEU-SEE IV (koordinē Grācas Universitāte, Austrijā) ietvaros izsludināta pieteikšanās stipendijām studentu un personāla apmaiņai Rietumbalkānu valstu universitātēs. Stipendijas sniedz iespēju studentiem, pētniekiem, kā arī akadēmiskajam un administratīvajam personālam gūt izglītību un pieredzi kādā no projektu dalībuniversitātēm Rietumbalkānu valstīs.

Izmaiņas attiecībā uz iepriekšējiem JoinEU-SEE projektiem: studenti, pētnieki un akadēmiskais un administratīvais personāls no Latvijas augstskolām (t.sk. Latvijas Universitātes) piesakās kā 2.mērķgrupa (Target group 2).

2.mērķgrupas kandidātiem jāatbilst sekojošajām prasībām:

 • ES dalībvalstu pilsonis;
 • Studē/strādā kādā no ES valstu augstākās izglītības iestādēm, kas nav JoinEU-SEE IV partneruniversitātes (t.sk. Latvijas Universitāte)
 • Ir absolvējis augstākās izglītības iestādi kādā no ES dalībvalstīm (tikai studentiem), t.sk. Latvijā.

2.mērķgrupas kandidātiem ir iespēja pieteikties uz sekojošiem mobilitātes līmeņiem:

 • Maģistrantūra
 • Doktorantūra
 • Pēcdoktorantūra
 • Akadēmiskais/administratīvais personāls

Pieteikties iespējams uz sekojošām universitātēm:

 • Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, FYR of Macedonia
 • University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
 • University of Belgrade, Serbia
 • University of Montenegro, Montenegro
 • University of Mostar, Bosnia and Herzegovina
 • University of Novi Sad, Serbia
 • University of Prishtina, Kosovo (as defined under UNSCR 1244/99)
 • University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 • University of Tirana, Albania
 • University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Pieteikšanās beigu termiņš: 2013.gada 1.februāris (plkst. 23.59)

Informācija par projektu un pieteikšanos: http://www.joineusee.eu/

E-pasts jautājumu gadījumā (2.mērķgrupai):joineusee@uni-graz.at

 

07.12.2012. Pieteikšanās stipendijām studentu un personāla apmaiņai Krievijā

Erasmus Mundus projektu „Aurora” un „Triple I” (koordinē Turku Universitāte, Somijā) ietvaros izsludināta pieteikšanās stipendijām studentu un personāla apmaiņai Krievijā. Stipendijas sniedz iespēju bakalaura, maģistra, doktora līmeņu studentiem, pēcdoktorantūras pētniekiem, kā arī akadēmiskajam un administratīvajam personālam gūt izglītību un pieredzi kādā no projektu dalībuniversitātēm Krievijā.

11.08.2012. Erasmus stipendiju konkurss

Ir pagarināta pieteikšanās Erasmus apmaiņas studijām 2013. pavasara semestrī līdz 2012.gada 20. septembrim. 

Piesakoties studijām ārzemēs, koordinātorei (Darja.Smite@lu.lv) ir jānosūta šādi dokumenti:

 • Atzīmju izraksts par pēdējo pabeigto semestri, pirmā gada maģistrantiem – par studijām bakalaurantūrā.
 • Pieteikumu forma. Uzmanību: Formas ir jāaizpilda datorā. 
 • Valodas prasmes apstiprinošs dokuments.

Konkursa izlases kārtībā fakultāte nominē programmai dalībniekus, izvērtējot viņu vidējās atzīmes un valodas prasmes, kā arī ņemot vērā pieejamo stipendiju un apmaiņas vietu skaitu.

24.07.2012. ERASMUS/LEONARDO da VINCI PLACEMENTS IN MALTA

Paragon Europe has been managing a successful Internship programme through various E.U. programmes including Leonardo da Vinci and Erasmus since 2006, acting primarily as a receiving intermediary organisation in the framework of the Lifelong Learning Programme. Our organisation continuously strives to find the best placements for students to obtain the most appropriate hands-on experience during their placement in Malta. In short Paragon Europe offers: 

 • Extensive placement experience
 • No Administration charges
 • Fully furnished and fully equipped student accommodation
 • Placement mentoring & monitoring
 • Experienced and qualified staff
 • English language courses (on demand)
 • Cultural & social programmes (on demand)

We offer students UNPAID INTERNSHIPS to train and practice amongst professionals for differing time periods. All students have to do is to send us a C.V. and motivation letter telling us their main area of study and expertise. 

Malta is becoming extremely popular as a destination for internships mainly because;

 • One of Malta’s first languages is English, therefore if your students’ English is not as good, after their period in Malta I can assure you that their English will improve four-fold, whilst others will keep on improving on what they already know.
 • Malta has just been confirmed for another year to be the safest country in the world
 • Malta is very small, making your students’ mobility extremely easy.
 • Malta has a warm climate practically all year round.
 • Cheap amenities
 • 7,000 years of heritage
 • Rich in History, Cultural and Entertainment centres

The PDF document entitled Internship Programme in Malta can be used for you convenience to place on your web portals or notice boards for your students to know about Malta and our offerings.

 

09.05.2012. Dubult-diplomu programmas maģistrantiem Zviedrijā un Itālijā

 

13.03.2012. Rotary Hilfe Distrikt 1830 e.V. stipendijas studijām Vācijā Austrumeiropas valstu studentiem ar vācu valodas zināšanām

Rotari ir starptautiska organizācija, kas apvieno ap 1,2 miljoniem uzņēmēju un citu profesiju pārstāvju visā pasaulē. Starptautiskajā Rotari klubu savienībā Rotary International ietilpst vairāk nekā 1,2 miljoni biedru (rotariešu), kas apvienojušies 33 000 Rotari klubos, vairāk nekā 200 pasaules valstīs. Rotarieši īsteno dažādus palīdzības projektus, atbalsta augstus profesionālās ētikas principus un veicina mieru un labu gribu visā pasaulē.    

Rotary International 1830.apgabals apvieno 50 Rotari klubus Vācijas dienvidrietumos. Šī apgabala biedri ir izveidojuši fondu Rotary Hilfe Distrikt 1830 e.V., kas piedāvā Austrumeiropas valstu studentiem stipendiju studijām Štutgartes – Tībingenas reģiona universitātēs un augstskolās. 

Stipendija paredzēta studentiem, kas labi pārvalda vācu valodu un studē tieslietu, ekonomikas, politkas, dabas zinātņu un inženierzinātņu programmās. 

Stipendijas lielums ir 650 EUR mēnesī (5 mēneši, iespējams stipendijas pagarinājums uz 10 mēnešiem). Papildus tiek segti ceļa izdevumi, kā arī izdevumi mācību materiālu iegādei 500 EUR apmērā.

Pieteikšanās termiņš mācībām 2012./2013.gada ziemas semestrī, kas ilgst no 2012.gada 15.oktobra līdz 2013.gada 9.februārim, ir 2012.gada 30.aprīlis.

Anketā pievērsiet uzmanību prasībai par vietējā Rotary kluba, ar kuru studentam ir kontakti,  norādīšanu: šī prasība vairs nav aktuāla!

 

14.02.2012. Pieteikšanās Erasmus apmaiņas studijām un praksei 2012. gada rudenī notiks līdz 10. martam

Visi interesenti no bakalaura un maģistra studiju programmām ir aicināti iesniegt savus dokumentus Erasmus mobilitātes stipendiju konkursam.
Informāciju par Erasmus programmu, kā arī par pieteikšanās kārtību un pieteikuma dokumentu gatavošanu studenti var atrast LU mājas lapā.
Datorikas fakultātei ir noslēgti līgumi ar šādām augstskolām:

 • FHS Deggendorf (Vācijā) — divas vietas, bakalaura līmenī,
 • HS Wismar (Vācijā) — divas vietas, bakalaura un maģistra līmenī,
 • Free University of Bozen-Bolzano (Itālijā) — divas vietas, bakalaura, maģistra un doktorantūras līmenī,
 • Aalborg University (Dānijā) — divas vietas, bakalaura un maģistra līmenī,
 • Blekinge Institute of Technology (Zviedrijā) — desmit vietas maģistra līmenī,
 • Vrie University of Brussels (Beļģijā) — divas vietas, bakalaura un maģistra līmenī,
 • Granādas Universitāte (Campus Ceuta, Spānijas teritorija Ziemeļāfrikā) — divas vietas, bakalaura un maģistra līmenī.

Šajā mobilitātē drīkst piedalīties arī tie studenti, kuri bija Erasmus studijās.
Pieteikuma dokumenti ir jāiesūta elektroniski uz e-pasta adresi: Darja.Smite@lu.lv
Tiem ir jāsatur šāda informācija:
  1. Aizpildīta pieteikuma forma
  2. Studenta sekmes iepriekšējā mācību gadā.
  3. Valodas zināšanas apliecinoši sertifikāti
  4. Motivācijas vēstule izvēlētās universitātes studiju valodā
Lūdzu pievērst uzmanību, ka vairākas augstskolas pieprasa valodu zināšana apliecinošus dokumentus.
Ņemiet vērā, ka studenti ar akadēmiskiem parādiem pretendēt uz Erasmus apmaiņas stipendiju nedrīkst.

22.09.2011. Papildu pieteikšanas studijām ārvalstīs 2012.gada pavasara semestrī

Uz Erasmus apmaiņas studijām 2012. gada pavasara semestrī kopā ir saņemti 7 pieteikumi un konkursa kārtībā ir nominēti 3 studenti. Ir atlikušas divas neaizpildītas vietas, uz kurām Datorikas fakultāte izsludina papildus konkursu.

Dokumenti ir jāiesūta līdz 30. septembrim.

 

26.05.2011. Erasmus Mundus stipendija doktorantūras apmaiņas studijām Krievijā

Doktorantūras studentiem iespēja pieteikties stipendijām apmaiņas studijām Krievijā Erasmus Mundus projekta Triple I ietvaros.

Stipendija- 1500 EUR mēnesī; apmaksāti ceļa izdevumi. Pieteikšanās līdz 27.jūnijam. Sīkāka informācija: http://www.lu.lv/zinas/t/10881/

 

25.02.2011. Pieteikšanās Erasmus apmaiņas studijām 2011. gada rudenī notiks līdz 15. martam. 

Visi interesenti no bakalaura un maģistra studiju programmām ir aicināti iesniegt savus dokumentus Erasmus stipendiju konkursam. 

Informāciju par Erasmus programmu, kā arī par pieteikšanās kārtību un pieteikuma dokumentu gatavošanu studenti var atrast LU mājas lapā:  http://www.lu.lv/departamenti/arlietu/erasmus/  

Datorikas fakultātei ir noslēgti līgumi ar šādām augstskolām:

- FHS Deggendorf (Vācijā) — divas vietas, bakalaura līmenī
- HS Wismar (Vācijā) — divas vietas, bakalaura un maģistra līmenī
- Free University of Bozen-Bolzano (Itālijā) — divas vietas, bakalaura, maģistra un doktorantūras līmenī
- Aalborg University (Dānijā) — divas vietas, bakalaura un maģistra līmenī
- Blekinge Institute of Technology (Zviedrijā) — desmit vietas maģistra līmenī
- Vrie University of Brussels (Beļģijā) — divas vietas, bakalaura un maģistra līmenī

Pieteikuma dokumenti ir jāiesūta elektroniski uz e-pasta adresi: Darja.Smite@lu.lv

Tiem ir jāsatur šāda informācija:

  1. Aizpildīta pieteikuma forma 

  2. Studenta sekmes iepriekšējā mācību gadā.

  3. Valodas zināšanas apliecinoši sertifikāti

  4. Motivācijas vēstule izvēlētās universitātes studiju valodā

Pievērsiet uzmanību, ka vairākas augstskolas pieprasa valodu zināšana apliecinošus dokumentus. 

Ņemiet vērā, ka studenti ar akadēmiskiem parādiem pretendēt uz Erasmus apmaiņas stipendiju nedrīkst.

 

08.03.2010. Iespēja pastudēt Vācijā
Vācijas Rotari 1830. apgabala rotariešu fonds Rotary Hilfe Distrikt 1830 piedāvā 5 mēnešu (viena semestra) stipendijas studijām Vācijā 2010./2011. mācību gada rudens semestrim.
Pieteikšanās līdz š.g. 30. aprīlim (pieteikuma anketai tad jau jābūt saņemtai Vācijā!).
Prasības:
labas vācu val. zināšanas,
labas sekmes studijās,
Rotari kluba rekomendācija.

Iespējas studēt Štutgartes – Tībingenas reģiona universitātēs un augstskolās.
(Die Universitäten Tübingen, Stuttgart und Hohenheim und die Fachhochschulen Esslingen, Heilbronn, Pforzheim, Reutlingen. Auch die Nennung anderer Hochschulen im südwestdeutschen Raum ist möglich.)

Stipendijas apjoms ir 650 EUR mēnesī (5 mēnešus), kas paredzēti uzturēšanās izmaksu segšanai un mācību literatūras iegādei. Papildu piemaksa ceļa izdevumiem. Īpašā gadījumā iespējams stipendiju pagarināt līdz 10 mēnešiem.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, kā arī rekomendāciju no Rīgas Hanzas Rotari kluba, lūdzu pēc iespējas drīzāk sazināties ar as. prof. Ēvaldu Ikaunieku.

 

05.03.2010.Erasmus apmaiņa 2010. gada rudenī
Ir noslēdzies kārtējais Erasmus apmaiņas programmas stipendiju konkurss. Šogad konkursā piedalījās 5 studenti. Uz Erasmus stipendiju var pretendēt studenti ar labām valodas zināšanām, kuru vidējā svērtā atzīme visos priekšmetos nav mazāka par 7 ballēm un kuriem nav akadēmisko parādu. Konkursa kārtībā tika atlasīti trīs studenti:

 • Evija Knopsiņa un Mäaris Bungäse dosies uz Free University of Bozen Bolzano Itālijā
 • Aija Jauntēva dosies uz Blekinge Technology Institute Zviedrijā.

Apsveicam konkursa uzvarētājus un novēlam veiksmīgu nākamo semest

 

04.03.2010.Iespēja pieteikties vasaras skolai maģistrantiem un doktorantiem!
Free University of Bozen-Bolzano kārtējo reizi organizē vasaras skolu Eiropas augstskolu maģistrantiem un doktorantiem, kuri studē programminženieriju - CASE Summer School on Applied Software Engineering 2010 - Empirical Analysis of Software Processes and Products. Vasaras skola notiks Itālijā, Bolcano, 19.-23. jūlijā. Vienu nedēļu konkursa veidā atlasītiem un uzaicinātiem studentiem lasīs lekcijas par programmatūras inženieriju, organizēs ekskursijas un seminārus. Pagājušajā gadā no Latvijas Universitātes vasaras skolā piedalījās divas maģistrantes.
Pieteikšanās termiņš: 15. aprīlis.
Dalība vasaras skolā būs pieejama atlases konkursa uzvarētājiem unorganizatori apmaksās dalību (daļēji vai pilnībā).

Pamatinformācija: šeit
Pagājušā gada bildes: šeit

 

03.03.2010. Studijas Itālijā In compliance with the Cultural Agreement between the Italian Republic and the Republic of Latvia, the Italian Government will offer 48 month study grants for the academic year 2010 – 2011 to Latvian students who want to study in Italy. Therefore, we kindly ask you to advertise the attached files 1, 2 including all the information to apply for the Italian scholarships.

18.02.2010.Erasmus apmaiņa: rudens 2010

Ir atklāta pietiekšanās Erasmus apmaiņas programmai 2010./2011. studiju gada rudens semestrim! Pieteikšanās termiņš: 01.03.2010 Iesniedzamie dokumenti:

 • Erasmus pieteikuma formu studijām
 • Atzīmju izraksts angļu valodā 
 • Sertifikāti par svešvalodas zināšanām
 • Rakstiska vienošanās ar darba devēju (ja tāds ir), ka tas uz studiju laiku ārzemēs piešķirs bezalgas atvaļinājumu

Dokumenti iesniedzami elektroniski, nosūtot e-pastu fakultātes koordinatorei: Darja.Smite@lu.lv

 
11.01.2010. Vsaras darbs vācijā
Latvijas Universitātes Ārlietu departaments sadarbībā ar Latvijas Valsts Nodarbinātības Aģentūru rīko konkursu par iespēju pieteikties uz vasaras darbu (lauksaimniecības, rūpniecības, restorānu un viesnīcu, pakalpojumu nozarēs) Vācijā (3 mēneši). Konkursa veiksmīgas izturēšanas rezultātā netiek garantēts darbs, bet tikai iespēja oficiāli pieteikties darbam vasarā caur Vācijas Nodarbinātības Dienestu.
Pretendentiem jābūt LU pilna laika, bet ne pēdējo kursu, studentiem.
Dokumentu iesniegšana un vācu valodas zināšanu pārbaude: š.g. 14. janvārī, Raiņa bulv. 19, 143. telpā, no 16:00-18:00.
Iesniedzamie dokumenti: ·

 • CV (vācu val.)
 • Sekmju lapa (var būt izprintēta no LUISa)
 • Ja ir, tad apstiprinājums no darba devēja Vācijā par gatavību uzņemt pie sevis strādāt (ar norādītu laiku un studenta vārdu, uzvārdu) studentu. Apstiprinājums var būt atsūtīts pa faksu vai e-pastu.

Kontakttālrunis: 67034336, Agnese Rusakova

 19.10.2009.Apmaiņas studijas/pasniedzēju vizītes Rietumbalkānu universitātēs: līdz 29. oktobrim!
Eiropas Komisija apstiprinājusi Erasmus Mundus ārējās sadarbības loga programmu JoinEU-SEE, kuras dalībniece ir Latvijas Universitāte.
Programma darbosies no 2009. gada 1. jūlija līdz 2011. gada 31.oktobrim.

Balstoties uz iepriekšējo ilglaicīgo un veiksmīgo sadarbību
UTRECHT sadarbības tīkla ietvaros, 10 Eiropas Savienības un
kandidātvalstu universitātes (Middle East Technical University Ankara (Turcija), University of Bologna (Itālija), University of Latvia (Latvija),University of Granada (Spānija), University of Groningen (Nīderlande),Catholic University of Leuven Beļģija), Masaryk University of Brno (Čehija), University of Turku (Somija), University of Vilnius (Lietuva)) izveidoja konsorciju un iesniedza Erasmus Mundus programmas pieteikumu.
 
Dalība šajā projektā dod iespēju LU studentiem un pasniedzējiem/darbiniekiem piedalīties apmaiņas studijās sekojošās universitātēs:
 
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, FYR of Macedonia
University of Belgrade, Serbia
University of Montenegro, Montenegro
University of Mostar, Bosnia and Herzegovina
University of Novi Sad, Serbia
University of Prishtina, Kosovo
University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
University of Tirana, Albania
University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina
 
Pieteikšanās termiņš tiem, kas vēlētos studēt apmaiņā sākot no 2010. g pavasara semestra – no š.g. 15. septembra līdz 29. oktobrim (rezultāti zināmi pēc novembra beigām).

Tiek plānots, ka LU studenti un pasniedzēji/darbinieki iegūs kādas 3 līdz 5 stipendijas. Visi projektā iesaistīto partneraugstskolu studenti un pasniedzēji/darbinieki, kas pieteiksies, tiks saranžēti atbilstoši kritērijiem, kā arī tiks ņemtas vērā pieteikuma formā norādītās prioritārās augstskolas. Tā kā ne visas augstskolas piedāvā pietiekoši daudz kursus angļu valodā, noderīgas ir attiecgs valsts valodas zināšanas.
Studentu atlase notiks 3 posmos – mājas universitātes atlase, viesaugstskolas atlase un partneraugstskolu konsorcija atlase.

Papildus informācija: Agnese Rusakova ad@lu.lv tālr: 67034336

12.05.2009. Pirmais semestris Blekinges Tehniskajā augstskolā Zviedrijā.

Ja kādam no studentiem vēl ir šaubas izmantot šo iespēju vai nē, varbūt tieši šī informācija palīdzēs pieņemt gala lēmumu. .

Es domāju, ka šobrīd ir daudzi studenti, kas uzdod sev jautājumu braukt vai nebraukt uz Blekinges Tehnisko augstskolu. Arī es pirms gada ap šo laiku sāku par to domāt. Man vienīgais, kas lika šaubīties par šo izvēli bija informācijas trūkums, jo neviens students jau vēl nebija šeit bijis. Papildus tam visam runas, kurš tad maģistratūrā vēl brauc mācīties uz ārzemēm. Lielākai daļai studentu taču jau ir stabilas darba vietas un diez ko jau negribas atgriezties studentu dzīvē, kad ir ierobežoti līdzekļi. No otras puses, kad tad vēl, ja ne maģistratūrā. Drosmīgajiem tomēr pieder pasaule un es savu izvēli nenožēloju.

Mēs no Latvijas Universitātes ieradāmies šeit četri studenti. Kopā uz galamērķi nedevāmies, bet visi veiksmīgi sasniedzām galamērķi. Divi no mums ceļoja ar bagāžu cik nu var panest un izvēlējās mēbelētu dzīvoklīti ar visu nepieciešamo. Es savukārt ņēmu visu iespējamo ko vien var ielikt mašīnā un ar savu kursabiedru ceļoju ar mašīnu. Domāju ka rezultātā mums visiem ir līdzvērtīgas izmaksas, jo mēs maksājam par tukšām sienām un iekārtojāmies paši, bet otra kompānija maksā papildus par sadzīves lietām. Kā ir labāk grūti teikt. Daudzas stundas ar prāmi, pēc tam 500km pa Zviedrijas sakārtotajiem ceļiem un bijām savā galamērķī, pilsētā Karlskronā. Skaista pilsēta ar daudzām saliņām, tipisku zviedru apbūvi un jūru visapkārt.

Ieradāmies izvēlētajā pilsētā Karlskronā, lai gan mācības notiek ~30km attālajā pilsētā Ronneby, bet nokļūšana turp ar vilcienu prasa tikai 15 minūtes. Karlskronā toties atrodas augstskolas galvenā ēka un pilsēta ir daudz lielāka, skaistāka un bagātāka ar dažādām izklaides iespējām. Ar sākuma reģistrēšanos gan mums gāja grūtāk. Cilvēks, kas bija atbildīgs par mūsu ierašanos bija saslimis, tāpēc viss process mums bija sarežģītāks. Ļoti palīdzēja Darja Šmite, kas mūs iepazīstināja vismaz ar pamata lietām, kas mums jāizdara. Es ceru, ka citiem tā nebūs, bet mūsu reģistrēšanās dažādu sistēmas kļūdu un darbinieku kļūdu dēļ aizņēma aptuveni divas līdz trīs nedēļas. Tomēr par spīti tam sākām apmeklēt lekcijas un iepazīties ar vietējo kārtību. Iekārtojāmies arī izvēlētajā dzīves vietā, kas likās ļoti pieņemama. Pirms braucām neko daudz par to nezinājām, tikai kvadratūru un istabu skaitu. Vispopulārākā kompānija, kas piedāvā studentiem dzīvokļus aplūkojama šeit.

Šeit viss mācību gads ir sadalīts četros semestros. Katru semestri ir divi priekšmeti. Beidzot ir aizvadīts viens no tiem un nevarētu teikt, ka ļoti viegls. Šeit tāds princips, pamācīšos dienu pirms eksāmena vai iepriekšējā vakarā uzrakstīšu mājas darbu nedarbojas. Jāmācās tiešām ir nopietni. Tā kā šī ir dubultā diploma programma, ar priekšmetu izvēli savu prātu apgrūtināt nevajadzēja. Viss jau ir izlemts un saskaņots. Divi priekšmeti – „Verification&Validation” un „Knowledge Management”. Ja kādam liekas, ka viņš par programmatūras testēšanu zina visu, tad šī kursa pasniedzējs Jums parādīs, ka nemaz tā nav un liks pasvīst ne pa jokam. Otrs priekšmets, zināšanu pārvaldība, varbūt nebūtu nekas grūts, bet, ja pēc pāris gadu pauzes pēkšņi liek rakstīt garus, filozofiskus rakstu darbus, tad nav nemaz tik viegli. Divi ļoti krasi pretēji priekšmeti. Vienā viss strukturēts, sakārtos un precīzs, bet otrā viss tikai intuitīvi pateikts un jāuzmin. Noteiktais vārdu skaits mājas darbā izrādās nav nemaz tik ļoti noteikt, ja prezentācija jāsagatavo 10 minūtes, tā var būt arī 30 minūtes. Jāpiebilst, ka šis priekšmets ir no biznesa nodaļas, tāpēc arī kārtība un uzskati ļoti atšķirīgi.

Par mācību kvalitāti noteikti nevajadzētu nevienam šaubīties. Katrā priekšmetā ir vairāki pasniedzēju un tiek organizētas arī lekcijas ar vieslektoriem, kas jau daudz ko sasnieguši savā industrijā. Tas viss protams padara priekšmetu daudz vispusīgāku un interesantāku.

Nu jau varu nedaudz pastāstīt arī par eksāmeniem. Divos jau ir pieredze. Augstskolā ir īpašs departaments, kas nodarbojas ar eksāmenu organizēšanu. Tāpēc var gadīties, ka pasniedzēja teiktais lekcijā var dzīvē nepiepildīties. Viens no eksāmeniem bija tieši tāds. Par pasniedzēja solījumiem, ka varēs izmantot vārdnīcu vai kalkulatoru, eksāmena dienā nācās aizmirst. Visi tika sadalīti pa speciālām eksāmena telpām ar maziem galdiņiem un pietiekami lielu attālumu starp tiem, lai neko nevarētu izlasīt otra darbā vai kaut ko apspriest. Eksāmena ilgums 5 stundas un visu šo laiku katru studentu novēro nopietna vīru kompānija, kas neļauj izdvest ne skaņu. Viņi neielaižas nekāda veida diskusijās, atbild tikai ar jā vai nē.

Otrs eksāmens jau ar stipri mazāku stresa devu. Četras stundas brīvos mājas apstākļos tikai ar noteiktu laiku, kad jāiesūta atbildes. Priekšmeta īpatnība, gan tāda, ka rezultātam tas nekāds atvieglojums nav. Vai nu esi izlasījis visu obligāto literatūru (grāmata ap 300 lapām un 13 raksti, katrs vidēji 20 lapas) vai arī neesi.

Sākumā ļoti bija jāpierod arī pie daudzām sadzīviskām atšķirībām. Piemēram, atkritumu šķirošana. Šobrīd mums mājās ir pieci maisi kur šķirojam atkritumus, kas nemaz nav daudz. Tagad gan tas jau kļuvis kā dabisks ieradums.

Nedaudz grūti ir arī iepirkties pārtikas veikalā bez zviedru valodas zināšanām, jo uz visiem produktiem ir tikai zviedru valodas uzraksti. Tas nesagādā problēmas nopirkt augļus, konfektes, bet gadās sajaukt kefīru ar pienu. Nemaz nerunājot par tādām lietām kā želantīnu, cepamo pulveri, raugu, ko bez pārdevēja palīdzības atrast nav iespējams.

Noteiktu jau būs dzirdēti stāsti cik šajā augstskolā ir daudz ārzemju studentu. Lielākā daļa no Indijas un Pakistānas. Sākumā nedaudz dīvaini, jo kultūras atšķirības un uzvešanās ļoti krasi atšķirīga no mums pierastā, bet tik daudz ko var no viņiem mācīties. Ļoti lipīga lieta ir stress, mācības šie studenti uztver ļoti nopietni un mācās 16 stundas dienā. Vienīgais mierinājums, ka rezultāti mums ir līdzīgi arī nepatērējot 16 stundas dienā mācībām. Arī ballītes krasi atšķirīgas kā pierasts. Zviedri, kas mums dzīvo tik salīdzinoši tuvu, izrādās nemaz tik līdzīgi mums nav. Ļoti esam sadraudzējušies arī ar studentiem no Nigērijas, bet arī daudzu citu valstu pārstāvji ar kuriem vēl ceru paspēt iepazīties. Sabiedrība ļoti raiba un interesanta.Un nu jau pavadītais laiks ļauj izvērtēt, ka šis ir ne tikai mācību brauciens, bet arī ļoti labs dzīves pieredzes uzkrāšanas laiks.

 

13.04.2009. Jaunumi studentu apmaiņā.

Esam priecīgi informēt studentus, ka, līdz ar Datorikas fakultaates  izveidošanu, mums ir parādījušās plašākas studentu mobilitātes iespējas! Datorikas fakultātei ir piešķirtas 10 Erasmus stipendijas 2009./2010. akadēmiskajam gadam. Šobrīd 4 mūsu studenti atrodas apmaiņas studijās Zviedrijā. Rudens semestrī 3 studenti dosies apmaiņā uz Itāliju un Vāciju. Oktobrī mēs rīkosim nākamo Erasmus apmaiņas studiju konkursu un ceram nosūtīt nākamos 7  
studentus apmaiņā. Apdomājiet un piesakieties!

Informācijai. Datorikas fakultātei ir noslēgti četri apmaiņas līgumi ar FHS Deggendorf (Vācijā), Free University of Bozen-Bolzano (Itālijā), Blekinge Institute of Technology (Zviedrijā) un Vrie University of Brussels (Beļģijā). Plašāku informāciju par pieteikšanas procesu var iegūt šeit.


09.03.2009

"Erasmus studijas bija lieliska iespēja izbaudīt citādu dzīvi. Ne mirkli nenožēloju, ka šo iespēju izmantoju. Bija aizraujošas studijas, daudzkrāsaina un bagātīga atpūta un citāda ikdiena. Studēt Free University of Bozen-Bolzano (FUB) nebija viegli, bet ļoti interesanti. Uzskatu, ka šajā universitātē ir augsta studiju kvalitāte. Kā dažus no to nosakošajiem faktoriem vēlos minēt to, ka uz vienu pasniedzēju ir salīdzinoši maz studentu, universitātē strādā starptautiski atzīti pasniedzēji un pētnieki un ir plaša bibliotēka. Salīdzinot ar datorzinātnes studijām Latvijas Universitātē, radās iespaids, ka FUB studijas ir vairāk orientētas uz praksi. Gandrīz katrā kursā ir jāizstrādā projekts, kurā jāpielieto iepriekš gūtās programmēšanas iemaņas. Parasti projekti jāizstrādā vairāku cilvēku grupās. Lai arī man bija tikai daži priekšmeti, tomēr lekcijās un praktiskajās nodarbībās sanāca pavadīt vairāk laika nekā studējot Latvijā. Jāpiemin, ka reti, kurš FUB students strādā algotu darbu ārpus universitātes, un bagātā Bolzano province netaupa naudu universitātes attīstībai, kā arī pasniedzēju un studentu ērtību nodrošināšanai." Stāsta Līva Šteinberga Lasīt vairāk (pdf formātā)

24.02.2009. Lietuvas valdība piedāvā stipendijas
Pieteikšanās termiņš 18.03.2009.

23.02.2009. Igaunijas valdība piedāvā stipendijas
Pieteikšanās termiņš - 15.04.2009.

12.01.2009.  Maģistrants Aleksandrs Saveļjevs par pētniecības vizīti Japānā

Vēlos pateikties par iespēju aizbraukt pie prof. Iwamas Japānā. Man ļoti patika, un iesaku citiem noteikti izmantot līdzīgu iespēju, ja viņiem tāda gadīsies.

Zemāk ir neliela atsauksme par ceļojumu uz tālo zemi.

Pirmkārt, man izdevās ieraudzīt tādu pamatlietu, kā tad izskatās profesora laboratorija. Ne man jums tas ir jāstāsta, bet, vispār, tajā gandrīz vai full-time sēž studenti, pastāvīgie laboratorijas
darbinieki, un laiku pa laikam prezentē sava darba rezultātus. Kas mani nedaudz pārsteidza ir tas, ka tas būtībā arī viss, līdz ar ko mana sazināšanās ar profesoru sakarā ar darbu bija diezgan vienvirziena. Jāpiezīmē, ka mans pētījums bija saistīts ar spēli Go.

Man tas likās nedaudz neērti, tāpēc es laiku pa laikam prasīju prof. Iwamam, lai viņš man pastāsta par viņa laboratorijā notiekošiem pētījumiem, vai citu, kas ir saistīts ar universitāti. Attiecībā uz pētījumiem, pats prof. Iwama man ir devis īsu apskatu, bet dziļāk par tiem stāstīja laboratorijā strādājošie studenti.

Jun Kawahara man ir stāstījis par online algoritmiem, Kazuya Okamoto par "stable matching"-iem, un Yuichi Yoshida par visādām problēmām grafu teorijā. Nezinu, vai ir paredzēts, ka kāds no Kioto brauks uz
Latvijas Universitāti, bet visi ir ārkārtīgi labi puiši. Jāatzīmē, ka japāņi (vispār, un šie trīs kolēģi it īpaši) manā skatījumā pretendē uz visviesmīlīgāko tautu pasaulē.

Vēl īss pārskats par notikušo:

 • Apmeklēju vienu no prof. Iwamas lekcijām par "Algoritmu teoriju".Lekcija notika japāniski, bet man likās, ka biju sapratis vairāk, nekā daži japāņi - japāņu studenti lekcijās arī guļ. :)

 • Prof. Ravi no CMU lasīja lekcijas par "Iterative Methods in Combinatorial Optimization", kas man arī lika iemācīties jaunas lietas.

 • Kaut kur vidū pēc prof. Iwamas ieteikuma sāku mācīties japāņu rakstību (hiragana un katakana, aptuveni runājot, divi komplekti no 46 simboliem katrs). Tuvāk beigām tas man ļāva lasīt pusi no visiem tekstiem. Otra puse (tajos pašos tekstos) ir rakstīta ar ķīniešu
  simboliem, bet tas jau citā reizē. :)

 • Viens no cilvēkiem Kioto Universitātē, kurš mani interesēja personīgi, bija prof. Yuasa, kurš dzīvo vienu stāvu zemāk no prof. Iwamas. Satikties ar viņu man bija interesanti sakarā ar Lisp-iskām lietām un ACM sacensībām. Diemžēl, tikšanās izdevās tikai tuvāk decembra vidum. Neskatoties uz to, prof. Yuasa man ir pastāstījis daudz interesantu lietu par sevi un viņa laboratoriju. Vēlāk, izdevās aizvadīt vienu ACM treniņu kopā ar citiem studentiem, kurā kārtējo reizi varēja brīnīties par japāņu attieksmi pret viesiem.

 • Pašās beigās notika "Kyoto University Reception for Visiting Academics", kurā izdevās satikties ar cilvēkiem no Honkongas, Taizemes, Filipinām, Indijas, Indonēzijas, Pakistānas, Krievijas, Marokas, Portugāles, ASV, iespējams Kolumbijas. Amerikānis (un vēl daži citi) atzīmēja mūsu basketbolistus.

Nobeigumā dažas praktiskas lietas.

Pirmkārt, dzīvoklis. Dzīvoklis pēc mūsu kritērijiem ir ļoti dārgs (taču Kioto viss ir apmēram divas reizes dārgāks nekā pie mums). Man prof. Iwama ir piedāvājis dzīvokli par 110,000 jēnām (ap 550 Ls mēnesī). Tur bija viss nepieciešamais. Filipīnietis, ar kuru iepazinos minētajā reception-ā un kurš uzaicināja mani pie sevis, īrē dzīvokli par 60,000 jēnām. Taču viņam, piemēram, ir diezgan auksti un nav mēbeles. Iegādāties mēbeli pašam nav izdevīgi - ar atkritumiem Japānā ir diezgan stingri un, pēc viņa vārdiem, lai aizbraucot tiktu no tās vaļā, būtu jāmaksā tikpat daudz, kā par iegādāšanos. Turklāt, īrējot dzīvokli uz vienu gadu, ir vēl divi izdevumi: (1) 2 x 60,000 ir jāatstāj dzīvokļa īpašniekiem kā dāvanu un (2) vēl 2 x 60,000 ir jāastāj kā drošības nauda, no kuras apmēram 30% varēs saņemt atpakaļ. No otras puses, šis filipīnietis savu PhD ir aizstāvējis Nara Institute of Science and Technology, tur viņam īre ir maksājusi 40,000 jēnu bez jebkādām problēmām.

Otrkārt, ēdiens. Tas ir vienīgais, ar ko nācās grūti. Ja jums nav īpašu ierobežojumu attiecībā uz ēdienu, tad ar lielu varbūtību jūs izdzīvosiet, bet ja esiet veģetārietis (kas ir manā gadījumā), tad kaut kas ir steidzīgi jādara. Ar ēdienu ir jābūt uzmanīgam, jo, piemēram, zivs tiek likts visur, kur tikai var, un pēc uzraksta uz etiķetes (kas, protams, ir tikai japāniski) to ne vienmēr var atpazīt, jo zivis ir daudzas. Mums pierasto produktu viņiem ir maz, bet gatavojot pašam problēmu tomēr nebūs daudz, lai gan vienā dienā es paņēmu kolēģi uz veikalu un liku viņam man pastāstīt, kas te Japānā ir droši ēdams. Svarīgāk ir pusdienas darba dienās, kad ir jāpusdieno tuvu universitātei. Universitātes ēdnīcā drošs ir tikai salātu bārs, bet tas ir diezgan skumji. Pēc apmēram trīm nedēļām man parādīja trīs vietas - divas japāņu un vienu indiešu - kurās ir pieejami veģetāri pusdienu komplekti. Standarta cena visur ir 800-1000 jēnu. Japāņu vietās bija ļoti labi, bet ne ideāli - japāņi pēc izmēriem ir maziņi, tāpēc viņiem daudz nevajag. :) Tātad būtībā atlika tikai indiešu vieta.

Beidzot, ja ir iespēja dabūt riteni (man tāds studiju vidū gadījās no laboratorijā esošiem riteņiem), tad tas noteikti ir jāizdara. Ritenis ir ārkārtīgi noderīga lieta.

Vēlreiz paldies!

Ar cieņu,

Aleksandrs 

03.12.2008.

No 03.11.08 līdz 10.11.08. LU DN doktorantūras students Ģirts Strazdiņš un asoc. prof. Leo Seļāvo piedalījās starptautiskajā SENSYS 2009 konferencē Rālī pilsētā Ziemeļkarolīnas štatā ASV, kur abi popularizēja LU izstrādāto operētājsistēmu MansOS un Leo piedalījās medicīniskās diagnostikas sistēmas MEDICIN demonstrācijā kas tapusi sadarbībā ar Džonsa Hopkinsa universitāti un kompāniju Aidn. Ceļojuma turpinājumā abi viesojās Virdžīnijas Universitātē, kur viņi tikās ar bezvadu sensoru pētniecības grupu, diskutēja par jaunākajām perspektīvām bezvadu komunikāciju jomā un prezentēja MansOS operētājsistēmu.

 

08.11.2008 Šī gada 03.10-05.10 vairāki pasniedzēji un studenti (desmit no Datorikas nodaļas un divas no Matemātikas nodaļas) piedalījās Igaunijas Datorzinātņu teorijas dienās Jeulumē sporta un atpūtas centrā (netālu no Pērnavas), kur nolasīja referātus un iepazinās ar Igaunijas kolēģu veikumu. Ar referātiem uzstājās šādi pasniedzēji: Andris Ambainis "Quantum random walks: a new method for designing quantum algorithms", Jānis Cīrulis "Algebraic models of question answering systems", Kārlis Freivalds "Robust image topological feature extraction", Rūsiņš Freivalds "Nonconstructive methods in finite automata", Juris Smotrovs "MUBs and some other quantum designs" un students Dmitrijs Kravčenko "Quantum non-locality games". Kā klausītāji piedalījās Madars Virza, Lauma Pretkalniņa, Inga Rumkovska, Sandra Zabarovska, Mārtiņš Zviedris, Agnis Škuškovniks.  

13.10.2008.

No 28. septembra līdz 3. oktobrim Tulūzā (Francijā) notika viena no lielākajām pasaules konferencēm, kas veltīta strauji popularitāti ieguvušajai modeļu bāzētai izstrādei (Model Driven Engineering) - MODELS 2008. Tajā piedalījās Datorikas nodaļas doktoranti Elīna Kalniņa un Sergejs Rikačovs.
Konferences doktorantu simpozijā tika nolasīti referāti:

 • Elina Kalnina "DSL tool development with transformations and static mappings";
 • Sergejs Rikacovs "Towards a seed transformation language and its implementation".

Šogad konference izcēlās ar daudz lielāku iesniegto rakstu skaitu nekā iepriekšējos gados, tāpēc prieks par mūsu doktorantu varējumu un jo īpaši varam lepoties ar Elīnas Kalniņas saņemto balvu "Best Doctoral Paper Award", kas tiek piešķirta doktorantu simpozija labākajam rakstam.

27.07.2008

No 14. līdz 17. jūlijam Datorikas nodaļas doktoranti Ilze Murāne un Ruslans Tarasovs piedalījās datorzinātnei un datorinženierijai veltītā kongresā WorldComp 2008, kas notika Lasvegasā, ASV. Kongresa ietvaros pavisam notika 25 konferences. Konferencē „The 2008 International Conference on Security and Management, (SAM’08)” Ilze Murāne nolasīja referātu „Raising Awareness in Information Security: Everyone Should Participate”, raksts ar tādu pašu nosaukumu publicēts arī konferences rakstos.

Savukārt, konferences „The 2008 International Conference on Foundations of Computer Science” rakstos publicēti raksti „A quantum algorithm for real time rendering, Guntis Deksnis, Rūsiņš Freivalds, Oksana Scegulnaja-Dubrovska, Ruslan Tarasov and Solvita Zariņa” un „Nondeterministic and postselection quantum query algorithms, Lelde Lāce”.

22.06.2008. Maģistrants Aleksandrs Saveļjevs piedalījies "Summer School on Algorithms for Advanced Processor Architectures" Kopenhāgenā No 9. līdz 12. jūnijam Kopenhāgenā, Dānijā, notika "Summer School on Algorithms for Advanced Processor Architectures" (http://www.first.dk/?n=Events.AFAPA). Nodarbības notika samērā nesen nodibinātās IT Universitātes telpās (IT University of Copenhagen, www1.itu.dk, sk. arī pieliktās bildes). Pirmajā dienā uzstājās University of Aarhus profesori par "Word RAM Algorithms"; tēma un izklāsts tika balstīti uz Donalda Knuta "The Art of Computer Programming" 4. sējuma materiāliem "Bitwise Tricks and Techniques" (diemžēl, man pašlaik nav pieejamas visas tīmekļa vietnes, tāpēc nevaru dot saiti uz materiāliem, bet es ticu, ka tos var atrast te: www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/taocp.html). Skolas laikā bija jāpilda mājas darbi, ņemot pēc patikas uzdevumus vai nu no iepriekš minētās sadaļas "Bitwise Tricks and Techniques", vai nu no "Boolean Basics". Pārējās dienās uzstājās cilvēki no ASV: David A. Bader no Georgia Institute of Technology, Fabrizio Petrini no IBM TJ Watson Research Center, un John Owens no University of California. Lekcijas pārsvarā tika vēltītas algoritmu izstrādei priekš Cell procesora (http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_microprocessor) un general-purpose computing uz GPU (grafiskiem procesoriem). Interesanti, ka Cell procesoru var atrast ne tikai iekš PlayStation 3, bet arī Roadrunner superdatorā (http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Roadrunner). Pirms lekcijām tika piedāvātas nelielas brokastis, tad no 9:45 līdz 16:15 tika noturētas sešas 45-minūšu lekcijas, ar apmaksātām pusdienām pa vidu. Pēc lekcijām varēja izmantot galdus un datorus universitātes gaiteņos, piemēram, mājas darbu pildīšanai. Nekādu citu pasākumu, izņemot kopīgas vakariņas trešdienas vakarā, nebija. Pats mitinājos Danhostel Copenhagen City kopmītnē (http://www.danhostel.dk/copenhagencity), kas atrodas 20-25 minūšu gājienā no IT Universitātes. Aleksandrs Saveļjevs

28.05.2008.

10 nedēļas Vācijā

Stāsta Erasmus programmas apmaiņas studente Laura Kaļva

Ir pagājušas nedaudz vairāk kā 10 nedēļas, kopš trīcošām sirdīm mēs, divas Lauras, devāmies uz Vāczemi, lai visā krāšņumā izbaudītu šejienes studentu dzīvi. Mūsu galamērķis bija Deggendorfa – pavisam neliela pilsētiņa Bavārijas nomalē. No šejienes pāris stundu laikā iespējams nokļūt gan pie Čehijas, gan Austrijas robežām.
Vācijā ieradāmies nedaudz vairāk kā nedēļu pirms studiju semestra sākšanās, lai piedalītos ‘Orientācijas nedēļas’ pasākumos. To rīkoja brīvprātīgu vietējo studentu pulks ‘AKI’ sadarbībā ar augstskolas ārlietu departamentu. Šie cilvēki palīdz ne vien nokārtot nepieciešamās vīzas, veselības apdrošināšanu, uzturēšanās atļaujas, imatrikulēšanās procedūru un citus tālākā ikdienā nepieciešamus sīkumus, bet arī ir internacionālo studentu draugi visa semestra laikā. ‘AKI’ pārstāvji palīdz rīkot dažādus izklaides pasākumus – tematiskos vakarus studentu pārstāvētajām valstīm vai ceļojumus nedēļas nogalēs uz tālākām pilsētām. Internacionālie studenti šeit, Deggendorfā, tiek ļoti novērtēti, un šejienes ārlietu daļa par mums ļoti rūpējas. Otrajā nedēļā satikām vēl divas latviešu meitenes no Ventspils Augstskolas, kuras šeit dzīvo jau kopš iepriekšējā semestra un bija aizbraukušas uz Latviju semestru starplaikā. Tad nu tagad savu valsti arī mēs, latvju daiļavas, pārstāvam visai lielā pulkā.
Kas attiecas uz sadzīvi, kāds laiks sākumā paiet, kamēr pierod pie vietējās pārtikas, arī klimats visu laiku ir mānīgs – pārsvarā šeit pavadīto laiku līdz šim esmu pavadījusi klepojot un šķaudot. Nupat parādījies pirmais vasarīgais karstums ar 27, 29 grādiem, kamēr Latvijā tikai ap 17. Daudziem tas nav panesams, tomēr es tā vien gaidu, kad ūdens iesils, lai varētu doties uz kādu no piepilsētā esošajiem ezeriem peldēties. Pilsētai cauri tekošā Donava nav šādu aktivitāšu iecienīta, jo esot bīstama un akačaina.
Mācību ziņā Vācijā vispozitīvākais fakts, manuprāt, ir veids, kādā notiek kursu pasniegšana. Neskaitāmos priekšmetos, īpaši starptautiskā menedžmenta studentiem, ko studē lielākā daļa internacionālo studentu, kursi tiek dēvēti par projektiem. Tas tāpēc, ka semestra laikā kursa ietvaros studenti izstrādā kādas problēmas risinājumu - projektu, ko tad arī vēlāk prezentē, nereti, izbraucot nedēļas nogalē uz kādu viesu namu, lai uzrīkotu konferenci. Augstskola rūpējas, lai šādu izbraucienu izmaksas studentiem būtu maksimāli zemas, tāpēc parasti pašiem jāapmaksā vien 30-40 % no kopējās cenas.
Neatņemama apmaiņas studenta statusa sastāvdaļa ir internacionālo kultūru iepazīšana: īpaši daudz ir studentu no Turcijas, Brazīlijas, Ķīnas, no vecākiem semestriem ir vairāki spāņu studenti, bet kopumā pārstāvētas ir visdažādākās valstis. Ir neviltojami interesanti klausīties Kenijas puiša stāstos par medībām vai turku meiteņu stāstos par savu reliģiju un pasaules uzskatiem. Semestra sākumā daudzi vakari pavadīti kopīgās naksnīgās izklaidēs, zīmīgs pasākums pāris nedēļas atpakaļ bija Fruhlingsfest jeb Pavasara svētki, kas ir tāda maza Oktoberfest versija 10 dienu garumā. Maza - vāciešu acīm -, man tā šķita diezgan grandioza – dzīvā mūzika, cilvēku pūļi, vācu alus un atrakcijas. Izklaides pēdējā laikā aprimušas līdz ar projektu termiņu spiedienu, jo galvenā prioritāte absolūtajam studentu vairākumam tomēr ir mācības.
Pašlaik Deggendorfas Augstskolā norit internacionālā nedēļa, kuras laikā ārvalstu studenti stāsta par savu pieredzi Vācijā, stāsta par savu valsti un kultūru tiem vācu studentiem, kas vēl tikai plāno doties apmaiņā. Nedēļas beigās norisēs, šķiet, visvairāk gaidītais pasākums ‘Taste the World’ jeb ‘Izgaršo pasauli’, kura laikā ārvalstu studenti gatavos kādu īpašu savas valsts ēdienu, lai to tālāk būtu iespējams nogaršot visiem interesentiem.
Īsumā, runājot par savām izjūtām: pēc neskaitāmajām nekārtībām Latvijā, dzīve šajā mierīgajā Vācijas pilsētiņā liekas ļoti saistoša un, ja vien būtu iespēja, es labprāt paliktu šeit ilgāk nekā tikai vienu mācību semestri. Doma par to, ka šis laiks ir ārkārtīgi ilgs, biedē tikai sākumā. Jau pēc mēneša ar vietējo vidi ir aprasts tik ļoti, ka šejieni pamest negribēsies pavisam nemaz.