Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Zinātniskie semināri/Research seminars
Pēdējās izmaiņas veiktas:
21.12.2018.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas IKT terminoloģijas apakškomisijas sanāksmes
Meetings of the ICT sub-commission of the Terminology Commission of the Latvian Academy of Sciences

Sanāksmēs tiek apspriesti un apstiprināti nozares terminu latviskojumi.
Apakškomisija sanāk reizi divās nedēļās, piektdienās no 14:00 līdz 16:00.
Sanāksmes vieta – Raiņa bulvāris 19, 439.telpa.
Ieeja brīva, nav nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.
Apakškomisijas sekretāre – Dace Šostaka (dace.sostaka@lu.lv)

 

Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas semināri

Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija rīko seminārus, vasaras skolas, simpozijus un konferences.

Sīkāk: https://www.lpcs.lu.lv/

Laboratory for Perceptual and Cognitive Systems organizes seminars, summer schools, symposia, and conferences. More: https://www.lpcs.lu.lv/

 

Datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju apvienotais seminārs

Vadītāji: prof. Jānis Bārzdiņš, prof. Jānis Bičevskis

Semināra sēdēs tiek apspriesti LU MII, LU DF un pasaules aktuālie pētījumi datorzinātņu un informācijas
tehnoloģiju jomā.
Seminārs notiek reizi divās nedēļās, piektdienās no 14:15 līdz 16:10.
Sanāksmes vieta – Raiņa bulvāris 29, 210. telpa.
Apmeklēšanai nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās e-pastā pie vadītājiem.

 

Seminārs datorikas didaktikā
Seminar on Didactics in Computing

Seminārā tiek pētītas dažādas pieejas skolas datorikas satura veidošanā, atlasē un apguvē. Tiek apspriestas, analizētas un izstrādātas jaunas mācību programmas, kā arī izstrādāts mācību metodiskais nodrošinājums Datorikā Latvijas izglītības iestādēm.
Seminārs notiek divas reizes mēnesī sestdienās no 10.00 līdz 16.00 Raiņa bulvārī 19 315. telpā.
Semināru vada Dr.dat. Viesturs Vēzis (Viesturs.vezis@lu.lv) un doktorants Ojārs Krūmiņš (zm33068@lanet.lv)
Semināra apmeklēšanai nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās e-pastā pie vadītājiem.