Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā – ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte
Pēdējās izmaiņas veiktas:
04.02.2019.

Projekta nosaukums:Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā – ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte

Projekta līguma numurs: Nr. 1.1.1.5/18/I/016

Projekta partneri: Cietvielu fizikas institūts, Matemātikas un informātikas institūts, Literatūras folkloras un mākslas institūts

Projekta īstenošanas termiņš: 01.09.2018.–31.12.2022.

Projekta kopējais finansējums 1778 049,41 EUR, LU daļa: 1511342,00 EUR - ERAF finansējums, 266707,41 EUR – Valsts budžeta finansējums

Projekta vadītājs: LU Zinātnes departaments  Dr. Ligita Liepiņa, e-pasts: ligita.liepina@lu.lv

Projekta mērķis ir sagatavot 150 virssliekšņa projektus, piedalīties starptautiskās konferencēs, organizēt starptautiskas konferences, nodrošināt dalību ERIC: MIRRI, ESS, CLARIN konsorcijos un nodrošināt sadarbību KVANTU skaitļošanas jomā ar Kvantu programmatūras pētniecības centru (Nīderlande) un Parīzes Kvantu skaitļošanas centru (Francija).

Projekta galvenie rezultāti:

 • nodrošināta Latvijas dalība MIRRI, ESS, CLARIN konsorcijos;
 • virs kvalitātes sliekšņa novērtēti  projektu pieteikumi programmās “Apvārsnis 2020”, ERANET un citās programmās;
 • dalība starptautiskās konferencēs;
 • starptautisku konferenču organizēšana Latvijā.

Galvenās projekta darbības:

 1. Projektu pieteikumu sagatavošana
 2. Dalība starptautiskās konferencēs, partnerības biržās un informācijas dienās
 3. Starptautisku konferenču organizēšana Latvijā
 4. Dalības nodrošināšana MIRRI konsorcijā
 5. Dalības nodrošināšana ESS konsorcijā
 6. Dalības nodrošināšana CLARIN konsorcijā
 7. Sadarbības nodrošināšana KVANTU skaitļošanas jomā ar Kvantu programmatūras pētniecības centru (Nīderlande) un Parīzes Kvantu skaitļošanas centru (Francija)

 

LU Datorikas fakultātē tiek realizēta projekta 7. darbība "Sadarbības nodrošināšana KVANTU skaitļošanas jomā ar Kvantu programmatūras pētniecības centru (Nīderlande) un Parīzes Kvantu skaitļošanas centru (Francija)".

Projekta darbības apraksts (pdf.)

 

uz 2019. gada 4. februāri

 • Notikušas 2 sadarbības vizītes ar Parīzes Kvantu skaitļošanas centra pētniekiem:

- 2018. gada 30. augustā - seminārs par kvantu algoritmu lietojumiem un apspriede par iespējām iesniegt kopīgu Horizon 2020 pieteikumu;

- no 2018. gada 25. līdz 28. septembrim - konference sadarbībā ar zinātniekiem no Parīzes kvantu skaitļošanas centra, Kvantu programmatūras centra (Amsterdama) un citām organizācijām. http://quantalgo.ulb.be/workshop/program/

 • Uzsākta regulāra semināru virkne ar jaunuzņēmumu Toneboard par iespējām veidot sadarbību starp pētniecisko vidi un nozares uzņēmumiem.

 • Sasniegta vienošanās (ar konferences vadības padomi) par konferences TQC (Theory of Quantum Computation, Communication and Cryptography) organizēšanu Latvijā 2020. gada maijā vai jūnijā.

 • 2018. gada novembrī-decembrī tika uzsākta divu ERANET projektu pieteikumu rakstīšana sadarbībā ar Amsterdamas un Parīzes pētniekiem. Projekti tiks iesniegti 18.02.2019 QuantERA 2. konkursam (https://www.quantera.eu/calls-for-proposals/call-2019):

- QuantHEP (Quantum Solutions to HEP challenges)

- NISQ (Near-term quantum computers: challenges, optimal implementations and applications)

 • Sagatavots COST tīkla projekta pieteikums, kas tika iesniegts novembra beigās. COST pieteikums OC-2018-2-23562 "Quantum Algorithms in Security Analysis Research".