LU 78. starptautiskā zinātniskā konference

Vadītājs: Prof. Guntis Arnicāns
Norises laiks: 2020. gada 31. janvārī plkst. 14.30
Norises vieta: Datorikas fakultāte, Raiņa bulvāris 19, 13. auditorija

Programma:

Vadītājs: Prof. Jānis Bičevskis
Norises laiks: 2020. gada 7. februārī plkst. 14.30
Norises vieta: Datorikas fakultāte, Raiņa bulvāris 19, 13. auditorija

Programma:

 • Ģirts Karnītis, Jānis Bičevskis - Laiksakritīgu procesu testēšana
 • Mārtiņš Kokainis - Kvadrātisks paātrinājums meklēšanas problēmai ar kvantu klejošanu
 • Kalvis Salmiņš, Ilgmārs Eglītis - LU Astronomijas institūts 2019. gadā
 • Māris Vītiņš - Datoriķu prakšu īstenošanas aktualitātes
 • Agris Šostaks, Artūrs Sproģis, Sergejs Rikačovs, Edgars Celms, Audris Kalniņš, Madara Siliņa - Baltic Large Scale Computing - pieejama skaitļošana
 • Emīls Ozoliņš, Andis Draguns, Kārlis Freivalds, Agris Šostaks, Matīss Apinis - Neironu tīklu arhitektūras garu virkņu apstrādei
 • Ojārs Krūmiņš, Viesturs Vēzis - Jaunais mācību saturs datorikā - izaicinājums skolām un augstskolām

Vadītājs: Prof. Jurģis Šķilters
Norises laiks: 2020. gada 14. februārī plkst. 14.30
Norises vieta: Datorikas fakultāte, Raiņa bulvāris 19, 13. auditorija

Programma:

 • Maija Kāle, LU DF - Kognitīvās zinātnes jēdzienu derīgums, pielietojot kvantitatīvas datu analīzes metodes: pārtikas datorikas gadījuma analīze
 • Laura Fridrihsone, Anna Lihušina, Marks Mustafaoglu, LU DF - Veselīgas un garšīgas pārtikas uztvere vizuālā materiālā
 • Rihards Rūmnieks, LU DF UKSL - Ceļā uz kompaktu zināšanu ieguves/apguves modeli
 • Jānis Mednieks, RSU, Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedra - Kognitīvo testu izmantojums neiroloģisko populāciju izpētē
 • Emil Syundyukov, LU DF - Krūts vēža digitālā pirmsskrīninga programmatūra: ekosistēma proaktīvai dalībai preventīvajos pētījumos - vīzija un izaicinājumi
 • Olga Matrosova, LU HZF - “Can you see the plane in the sky?” The way children and adult learners acquire English basic spatial prepositions
 • Marija Isupova, LU DF - Acu kustību izpēte RCC ietekmē
 • Līga Zariņa, Jurģis Šķilters, Diāna Ritere, LU DF UKSL - Formas, ģeometrijas un topoloģijas ietekmes telpas uztverē