Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Dabaszinātņu bakalaura grādu datorzinātnēs ieguvuši
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.07.2016.

Uzrādot augstus studiju rezultātus tiek izsniegts diploms ar izcilību. Lai šādu diplomu saņemtu  tiek ņemti vērā šādi kritēriji: vērtējumiem  studiju programmas kursos jābūt ne zemākam par “8”, vērtējumi “9” un “10” ne mazāk kā 75% no kopējo atzīmju skaita, vērtējums gala pārbaudījumos, tajā skaitā par bakalaura darbu (maģistra darbu, diplomdarbu) – ne zemāks par “9”.

 

LU Datorikas fakultātes Izcilības sertifikātu piešķir fakultātes Dome, izpildoties šādiem nosacījumiem: ne mazāk kā 20% programmas apjoma ir apgūts izcilības līmenī (i-iespēja vai i-kurss), noslēguma darbs aizstāvēts vismaz uz „9”, kopējā vidējā svērtā atzīme vismaz „8”, veikts nozīmīgs profesionālu gatavību apliecinošs darbs (piemēram, publicēts zinātnisks raksts, izstrādāts netriviāls programmprodukts vai informācijas sistēma, gūti ievērojami panākumi profesionālos konkursos vai sacensībās).