Trešdien, 29. jūnijā, plkst. 10.00 norisināsies Datorikas fakultātes izlaidums, kurā tiks izsniegts 101 diploms. Šovasar diplomus saņems 70 bakalaura programmas absolventi un 31 maģistra programmas absolvents.

Diplomu ar izcilību jeb "sarkano" diplomu šogad saņems trīs maģistra programmas absolventi, savukārt par veiksmīgu zinātnisko darbu LU rektora atzinības rakstus saņems 24 bakalaura programmas un 16 maģistra programmas absolventi. Datorikas fakultātes Izcilības sertifikātu šogad ieguvuši četri maģistra studiju programmas absolventi, savukārt divi absolventi ieguvuši arī Lielo datu analītiķa sertifikātu.

84 koledžas programmas “Programmēšana un datortīklu administrēšana” absolventi, kā arī 4 bakalari un 3 maģistri, kuri savus noslēguma darbus aizstāvēja ziemā, diplomus saņēma jau šā gada martā.

Sveicam šī gada absolventus un vēlam veiksmi un panākumus! Aicinām absolventus turpināt studijas arī nākamajos studiju līmeņos!

Dalīties