Pagājušajā nedēļā attālināti norisinājās viens no pasaulē nozīmīgākajiem pasākumiem telpiskās uztveres un skaitļošanas jomā – konference “Spatial Cognition 2020/1 (SC2020/1)”. Konference norisinās reizi divos gados, un pirmo reizi tā norisinājās ārpus ASV vai Vācijas. Šogad konferenci organizēja Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija.

Konferencē tika nolasīti referāti par telpiskās uztveres jautājumiem gan navigācijas pētījumos - navigācijas izmaiņām digitālo ierīču izmantošanas rezultātā (piem., prof. S.I. Fabrikanta, Cīrihes Universitāte), gan pētījumos par vides struktūras ietekmi telpiskajā uztverē. Liela daļa pētījumu sniedza pienesumu neirozinātņu atklājumu jomā mūsdienu zinātnē, tostarp jautājums par navigācijas un telpiskās uztveres korelātiem smadzenēs un smadzenītēs (piem., prof. Rondi-Reiga, Sorbonas Universitāte). Telpas uztvere un dažādu maņu mijiedarbība, kā arī klasiskie jautājumi par simetrijas ietekmi, uzmanības apstrādi telpas uztverē konferencē tika diskutēti visaugstākajā līmenī, kulmināciju sasniedzot noslēguma plenārreferātā (prof. S. Frankoneri, Ziemeļrietumu Universitāte). Arī jautājumi par virtuālās realitātes un mākslīgā intelekta tehnoloģiju izmantojumu bija konferencē apspriesto tematu lokā. Konference sniedza ieskatu arī dzīvnieku – žurku, varžu un putnu, kognitīvajos procesos.

Kopumā konference pulcēja vadošos nozares pētniekus no izcilākajiem pētniecības centriem – Sorbonnas Universitāte, Kalifornijas Universitāte Bērklijā, Ziemeļrietumu Universitāte, Kalifornijas Universitāte Ērvainā, Stenfordas Universitāte u.c.

Konference bija saistīta ar vairākiem satelītpasākumiem – par ģeotelpisko zināšanu ekspertīzes jautājumiem, mākslīgā intelekta tehnoloģiju izmantojumu telpiskās uztveres pētniecībā un tehnoloģiju izstrādē, kā arī acu kustību pētniecību. Pasākuma noslēgumā norisinājās satelītsimpozijs sadarbībā ar Rīgas Stradiņa Universitāti par vizuāli telpisko procesu mērījumiem.

Pasākumā tika piešķirta arī balva par izcilāko prezentēto pētījumu. Programmkomitejas izvēles rezultātā tā tika piešķirta Kalifornijas Universitātes Ērvainā pētniecēm Alīnai Tu (Alina Tu) un Elizabetei Krastilai (Elizabeth R. Chrastil) par pētījumu par smadzeņu tilpuma mērījumiem un likumsakarībām, to vidū un navigācijas spējām.

Plašāka informācija par konferenci lasāma tīmekļa vietnē - https://sc2020.lu.lv/ un LU DF Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas tīmekļa vietnē - https://www.lpcs.lu.lv/en/

Dalīties