Reģistrācija un līguma slēgšana maģistrantūras studijās notiek no 19. jūlija līdz 23. jūlijam.

Reflektanti, kuri ieguvuši studiju vietu maģistra studiju programmā “Datorzinātnes”, noslēgt līgumu var elektroniski, parakstot ar mobilo elektronisko parakstu (eParaksts mobile) vai klātienē Raiņa bulvārī 29, 411. telpā noteiktajā laikā:

19. jūlijā - 9.00-12.00
20. jūlijā – 13.00-16.30
21. jūlijā - 9.00-12.00
22. jūlijā - 13.00-16.30
23. jūlijā - 9.00-12.00

Reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Reģistrējoties ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Ja esi LU absolvents un pieteicies elektroniski LUIS – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz tā kopija.

Ja tev ir drošs elektroniskais paraksts, tad varēsi reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski.

Dalīties