Prof. Audris Kalniņš 30. Latvijas Programmētāju dienas pasākumā 2014. gadā.

30. martā Latvijas Universitātes (LU) Senāta sēdē apstiprināts viens LU Goda doktors un astoņi LU emeritus profesora goda nosaukumu saņēmēji, tostarp Datorikas fakultātes profesors un LU Matemātikas un informātikas institūta vadošais pētnieks Audris Kalniņš.

Profesors, Dr.habil.sc.comp. Audris Kalniņš no 1965. gada veic pētniecisku darbu datorzinātnē LU Matemātikas un informātikas institūtā (līdz 1990. gadam LVU Skaitļošanas centrs), kur šo darbu joprojām aktīvi turpina. Pēdējos 10 gados tapušas 23 publikācijas (gandrīz visas – SCOPUS vai Web of Science indeksētas), tai skaitā divas – 2020. gadā. No 1992. līdz 2020.gadam Audris Kalniņš strādāja LU kā pasniedzējs, no 1998. gada – profesora amatā. 1999. gadā A.Kalniņš ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli. 2015. gadā saņēmis Eižena Āriņa balvu datorzinātnē.

Senāts piešķirs LU emeritus profesora goda nosaukumu vēl septiņiem LU Medicīnas fakultātes, Juridiskās fakultātes, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes un Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesoriem: Rudītei Andersonei, Uldim Vikmanim, Ilmai Čepānei, Jurim Krūmiņam, Ilzei Ivanovai, Andrim Kangro, Andrim Grīnfeldam.

LU Goda doktora grāds tiks piešķirts Bernes Universitātes un Oksfordas Universitātes profesoram Martinam Bahmanim (Martin Bachmann) par izcilu zinātnisko darbību un veiksmīgu sadarbību ar Latvijas zinātniekiem.

Pretendentu godināšana notiks Svinīgajā Senāta sēdē rudenī 28. septembrī.

Dalīties