14. starptautiskais kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas simpozijs 2019. gada 7. decembrī. No kreisās: Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Kīts Šenons, LU mecenāts Roberts Blumbergs, Prof. Azifa Madžida (Jorkas Universitāte, R. Blumberga balvas laureāte 2019), prof. Čārlzs Spenss un prof. Jurģis Šķilters. Foto: Andis Arnicāns

Baltijas starptautiskā kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas gadagrāmatas 14. sējuma pamatpublikācijas autors ir pasaulē ievērojamākais šķērsmodalitāšu pētnieks, Oksfordas Universitātes profesors Čārlzs Spenss (Charles Spence).

Profesors Čārlzs Spenss ir ne tikai uztveres saistījumu izpētes (šķērsmodālās uztveres / cross-modal perception) virziena izveidotājs mūsdienu zinātnē, bet arī viens no visnozīmīgākajiem garšu pētniekiem pēdējā gadsimta laikā un viens no vadošajiem Lielbritānijas zinātniekiem. Viņa pētījumiem ir liela rezonanse ne tikai zinātnē, bet arī industriālajā pētniecībā – viņa sadarbības partneri ir tādas kompānijas kā Toyota, British Airways u.c.

Profesors Spenss ir autors un līdzautors vairāk nekā 700 publikācijām augstas ietekmes faktora žurnālos un viņš ir saņēmis augstākos apbalvojumus psiholoģijā un radniecīgās nozarēs. Latvijas Universitātei (LU) ir liels gods, ka prof. Spensa publikācija ir izdota LU izdevumā. Prof. Spensa raksts “Smaržīgās krāsas: Mākslineciskā interese par škērsmodālo redzes un smaržas saistījumu (Scented colours: Artistic interest in the crossmodal connection between colour and odour)” ir unikāls pētījums, kas ietver gan apjomīgu pārskatu par krāsu un smaržu pētniecību, gan arī ietver nozīmīgu iepriekš nepublicētu pētījumu.

Sējuma sakārtotāji un ievada autori ir LU Datorikas fakultātes (DF) profesors Jurģis Šķilters un Ratgersa Universitātes (ASV) profesors Maikls Glanzbergs (Michael Glanzberg). Gadagrāmatu DF Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija (UKSL) sadarbībā ar vadošiem kognitīvo zinātņu speciālistiem no visas pasaules izdod ASV izdevniecībā New Prairie Press. Ar vairāk nekā 75 000 unikālām lejupielādēm Baltijas starptautiskā kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas gadagrāmata ir pasaulē populārāko nozares izdevumu vidū .

Darbs pie krājuma veikts ar Andreja Eglītes kunga, Roberta Blumberga un labdarības organizācijas “Friends of the University of Latvia”, kā arī Latvijas Universitātes fonda atbalstu. Pētījumi veikti Jāņa Eglītes piemiņai.

Dalīties