Linux Centra atklāšanas pasākums 2005. gada 14. oktobrī. Foto: Toms Grīnbergs.

Linux Centrs ir Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes Programmēšanas katedras laboratorija, kura apvieno mācībspēkus un Latvijas atvērta pirmkoda entuziastus. Centra misija ir popularizēt atvērtā pirmkoda tehnoloģijas kā ērtus un pieejamus risinājumus. Linux Centrs dibināts 2005. gada 14. oktobrī.

Studiju darbs

Vairāk nekā 4 tūkstoši studentu Linux Centrā ir apmācīti datoru tīklu un atvērtā pirmkoda tehnoloģijās, datoru tīklu administrēšanā un RouterOS tehnoloģijās. Datoru tīklu tehnoloģiju apmācībā tiek lietota arī Cisco Tīklu Akadēmijas sistēma. 2015. gadā instruktors Leo Trukšāns saņēma izcilības nomināciju “Instructor far and beyond”, ko piešķir 3 labākajiem instruktoriem Eiropā.

Apmēram pieci studenti katru gadu aizstāv bakalaura un maģistra darbus Linux Centra darbinieku vadībā. Divi maģistra darbi ir ieguvuši augstu novērtējumu Latvijas augstskolu noslēgumu darbu konkursā “ZIBIT” - 1. un 2. vietu.

Pētnieciskais darbs

Pasaulē populārākā atvērtā mākoņu vadības sistēma OpenStack ir nozīmīgs pētniecības virziens. Kopš 2013. gada Linux Centra aparatūrā testa vidē ir ieviestas un pētītas 8 dažādas OpenStack versijas. Zināšanas tiek nodotas studentiem, kā arī tikušas lietotas četru mākoņu ieviešanā Latvijā un divu mākoņu – Zviedrijā.

Datoru tīklu tehnoloģiju pētniecība tiek attīstīta, vadot studentu darbus, kā arī pētniecības projektos, kur tiek radītas inovatīvas tehnoloģijas.

Linux Centrā notiek arī atvērto tehnoloģiju risinājumu prototipēšana. Piemēram, jubilejas dienā aprobācijai tika iedarbināta EduMeet video konferenču sistēma.

Sadarbība

Linux Centrā regulāri notiek (Covid-19 pandēmijas laikā – ierobežoti) semināri par atvērto tehnoloģiju jaunumiem, kā arī atvērtā pirmkoda programmatūras tulkošanas pasākumi. Linux Centrs nodrošina atvērtā pirmkoda programmatūras spoguļrepozitorijus, u.c. atbalsta sistēmas.

Linux Centrs sadarbojas ar Latvijas atvērto tehnoloģiju asociāciju (LATA), Latvijas atvērtā koda asociāciju (LAKA), citām atvērto tehnoloģiju entuziastu un atbalsta grupām Latvijā un ārvalstīs, Latvijas augstskolām un skolām, kas lieto vai apsver lietot atvērtās tehnoloģijas.

Linux Centrs atrodas Raiņa bulvārī 19, 030. un 032. telpā.

Dalīties