No 6. līdz 9. septembrim FedCSIS konferenču sērijas ietvaros norisinājās konference “15th Conference on Information Systems Management (ISM'20)”, kurā LU Datorikas fakultātes pētnieki Jānis Bičevskis, Zane Bičevska, Anastasija Ņikiforova un Ivo Odītis par rakstu “Data Quality Model-based Testing of Information System” saņēma konferences labākā raksta balvu (Best Paper Awards).

Rakstā “Data Quality Model-based Testing of Information System” (Datu kvalitātes modelī balstīta informācijas sistēmu testēšana) DF pētnieki ir pastāstījuši par IT KC pētījuma Nr. 1.7. “Biznesa procesu modeļu lietojums pilnai informācijas sistēmas funkcionalitātes testēšanai” kārtējas aktivitātes rezultātiem, precīzāk, piedāvāto DQMBT (Data Quality Model-Based Testing) pieejas algoritmu. Pētnieku grupu šoreiz ir pārstāvējis docents Ivo Odītis, konferencei norisinoties attālināti. 

Pētījums piedāvā attīstīt modelī balstītas testēšanas pieeju, par testēšanas modeli izvēloties iepriekšējo pētījumu rezultātā izveidoto datu objekta virzītu datu kvalitātes modeli. Piedāvātais algoritms nodrošina iespēju (1) ģenerēt DQ-pilnu testu kopu, kas pārbauda testējamo programmu darbības korektumu, pārklājot visus iespējamos ievaddatu kvalitātes nosacījumus, kas tiek panākts, pateicoties simboliskās izpildes izmantošanai, (2) salīdzināt ievadāmā un datubāzē saglabāto datu objektu atbilstību vienam pret otru, t.i. vai ievadītie dati tiek pareizi saglabāti datubāzē. Risinājums ir paredzēts gan izstrādājamas, gan jau ekspluatācijā esošas programmatūras testēšanai. 

Piedāvātais algoritms paredz četru soļu veikšanu: (0) DSL jēdzienos definēta datu kvalitātes modeļa izveide; (1) datu kvalitātes nosacījumu blokshēmu izvēršana koka formātā; (2) katra koka zara realizējamības nosacījumu sastādīšana, kas tiek panākts ar simboliskās izpildes palīdzību; (3) zaru realizējamības nosacījumu atrisināšana, rezultātā iegūstot testus (ievaddatu vērtības, datu objektu (datubāzes) saturu un izpildes rezultātus). Iegūto testu kopa ir DQ-pilna testu kopa, kas nodrošina visu nosacījumu pārbaudes un rezultātu saglabāšanas datubāzē testēšanu. 

Piedāvātais risinājums neatrisina programmu testēšanas problēmu pilnībā, jo attīstītā pieeja nodrošina tikai daļu no IS funkcionalitātes testēšanas – ievaddatu kvalitātes pilnu testēšanu un datubāzē saglabāto datu atbilstības ievaddatiem testēšanu, taču tieši šī IS funkcionalitātes daļa ir svarīgākā IS turpmākai izmantošanai, tādējādi ļaujot tuvoties pētījuma mērķim - piedāvāt jaunu testēšanas un programmu izstrādes tehnoloģiju, kas vismaz daļēji ļaus tuvoties galvenajam mērķim – izstrādāt tehnoloģiju uzticamas programmatūras radīšanai. 

Dalīties