No 30. jūnija līdz 10. jūlijam norisinās uzņemšana maģistra studiju programmā “Datorzinātnes”. Pieteikumu studijām ir iespējams iesniegt pilnībā elektroniski vai klātienē.

Pieteikšanās

Pieteikšanās norisinās no 30. jūnija līdz 10. jūlijam, pretendentiem uz ārpus konkursa* reģistrāciju - no 30. jūnija līdz 3. jūlijam.

LU absolventi, sākot no 2003. gada pieteikties studijām maģistrantūrā var elektroniski, caur LUIS, savukārt citu augstskolu absolventi un LU absolventi līdz 2003. gadam, var pieteikties, aizpildot elektronisko veidlapu LU tīmekļa vietnē.

 1. Pieteikšanās LU absolventiem, sākot no 2003. gada, elektroniski LUIS
 2. Pieteikšanās citu augstskolu absolventiem, aizpildot elektronisko veidlapu
 3. Pieteikšanās klātienē fakultātē vai filiālē

Pieteikuma iesniegšana klātienē norisinās Raiņa bulvārī 29, 411. kabinetā:

 • Pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 9:00 līdz 12:00
 • Otrdienās, ceturtdienās no plkst. 13:00 līdz 16:30

* Ārpuskonkursa reģistrācijaimaģistra studiju programmās var pieteikties 2019./2020. akadēmiskā gada LU absolventi saskaņā ar uzņemšanas nosacījumiem attiecīgajā maģistra studijuprogrammā.Personām, kuras ieguvušas tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju, tiek nodrošinātas budžeta studiju vietas 50% apjomā no studiju programmā paredzētā budžeta studiju vietu skaita. Gadījumos, ja pretendentu skaits ir lielāks par ārpuskonkursa reģistrācijai nodrošināto budžeta studiju vietu skaitu, notiek konkurss, ņemot vērā vidējo svērto atzīmi (60%) un noslēguma pārbaudījumu kopējo atzīmi (40%) iepriekšējās studijās. Reflektanti, kuri neiegūst tiesības uz ārpuskonkursa reģistrāciju, drīkst pretendēt uz studiju vietu uzņemšanā kopējā kārtībā.Rezultāti par tiesībām uz ārpuskonkursa reģistrāciju tiek paziņoti 06.07.

Reģistrācijas maksa

Ja piesakies studijām elektroniski LUIS, tad reģistrācijas maksa jāsamaksā, izmantojot BankLink savā elektroniskajā pieteikumā. Šādā gadījumā reģistrācijas maksa ir 25 EUR.

Ja piesakies studijām, aizpildot elektronisko veidlapu tīmekļa vietnē, tad reģistrācijas maksu (30 EUR) ir jāsamaksā iepriekš ar bankas pārskaitījumu un apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu) būs nepieciešams augšupielādēt.

Ja piesakies studijām fakultātē vai filiālē, tad reģistrācijas maksu (30 EUR) varēs samaksāt kasē Raiņa bulvārī 19, Info centrā. Reģistrācijas maksu iespējams samaksāt arī jau iepriekš ar bankas pārskaitījumu un uzrādīt reģistratoram apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevumu).

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Latvijas Universitāte
Reģ. Nr. 90000076669
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS
Kods: NDEALV2X
KONTS: LV51NDEA0000082414423
Maksājuma mērķis: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums

Rezultātu paziņošana

Par tiesībām reģistrēties ārpuskonkursa kārtībā rezultāti tiks paziņoti 6. jūlijā, pārējie pretendenti rezultātus uzzinās 13. jūlijā plkst. 9:00.

Reģistrācija

Reģistrācija un līguma slēgšana norisināsies no 13. jūlija līdz 17. jūlijam.
Pretendentiem, kuri ieguvuši tiesības uz ārpuskonkursa reģistrāciju - no 6. līdz 17. jūlijam.

Reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru. Reģistrējoties ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Ja esi LU absolvents un pieteicies elektroniski LUIS – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz tā kopija. Ja tev ir drošs elektroniskais paraksts, tad varēsi reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski.

Reģistrācija norisināsies Raiņa bulvārī 29, 411. kabinetā:

 • 13. jūlijā no plkst. 9:30 līdz 12:00
 • Trešdien, piektdien no plkst. 9:00 līdz 12:00
 • Otrdien, ceturtdien no plkst. 13:00 līdz 16:30

 

Maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” mērķis ir sagatavot gan augsti kvalificētus "eksportējamus" speciālistus privātajiem uzņēmumiem un valsts iestādēm, kuri būtu spējīgi ne tikai projektēt un realizēt sarežģītas informācijas sistēmas, bet arī vadīt projektus un patstāvīgi apgūt jaunas tehnoloģijas ātri augošajā IT nozarē, gan sagatavot akadēmiski izglītotus speciālistus, kas ir gatavi veikt pētniecisko darbu IT nozarē, kā arī veikt jaunu tehnoloģiju un sistēmu ekspertīzi un strādāt par augstskolu pasniedzējiem.

Studiju programma ir ieguvusi Eiropas ekspertu atzinību - Eiropas Informātikas programmu kvalitātes zīmi „Euro-Inf Quality Label”.

Uzsākot studijas, studentam ir jāizvēlas viena no sešām apakšprogrammām:

 • Datorzinātne (DZ, Computer Science) – pētnieki un pasniedzēji,
 • Programminženierija (PI, Software Engineering) – vadošie programmētāji un programmatūras projektu vadītāji,
 • Informācijas tehnoloģijas (IT, Information Technologies) – vadošie datortīklu speciālisti un projektu vadītāji,
 • Informācijas sistēmas (IS, Information Systems) – vadošie datubāzu un informācijas sistēmu speciālisti un projektu vadītāji.
 • Datorinženierija (DI, Computer Engineering) – iegulto sistēmu vadošie speciālisti un projektu vadītāji.
 • Bioinformātika (BIO, Bioinformatics) – bioinformātikas vadošie speciālisti. Ietver bioloģijas kursus 30 krp apjomā. Sadarbībā ar LU Bioloģijas fakultāti.

Plašāk par maģistra studiju programmu “Datorzinātnes”

Plašāk par uzņemšanas kārtību Latvijas Universitātē

 

 

 

Dalīties