No 16. līdz 19. jūnijam norisinājās Baltijas prestižākā konference par datubāzēm un informācijas sistēmām “14th International Baltic Conference on Databases and Information Systems (DB&IS)”, kur Datorikas fakultāte (DF) tika pārstāvēta ar sešām prezentācijām. Konference ik pēc diviem gadiem norisinās Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā un šogad to bija paredzēts organizēt Tallinā ar pēdējo dienu Tartu, taču COVID-19 dēļ konferenci īstenoja virtuāli.

Kopā konferences programmu veidoja 26 iepriekš ierakstītas prezentācijas. Sešas no tām bija DF pētnieku zinātnisko rakstu prezentācijas:

  • Vineta Arnicane, Juris Borzovs, Anete Nesaule-Erina. Do We Really Know How to Measure Software Quality ?
  • Darja Solodovnikova, Laila Niedrite. Change Discovery in Heterogeneous Data Sources of a Data Warehouse
  • Viktorija Leonova. Review of Non-English Corpora Annotated for Emotion Classification in Text
  • Janis Zemnickis, Laila Niedrite, Natalija Kozmina. A Little Bird Told Me: Discovering KPIs from Twitter Data
  • Janis Bicevskis, Girts Karnitis. Testing of Execution of Concurrent Processes
  • Vija Vagale, Laila Niedrite, Svetlana Ignatjeva. The Use of the Recommended Learning Path in the Personalized Adaptive E-learning System

No Latvijas vēl tika prezentēti četri raksti:

  • Ingus Janis Pretkalnins, Arturs Sprogis, Guntis Barzdins. Text Extraction from Scrolling News Tickers
  • Zigmunds Beļskis, Marita Zirne, Mārcis Pinnis. Features and Methods for Automatic Posting Account Classification
  • Edgars Celms, Janis Barzdins, Audris Kalnins, Arturs Sprogis, Mikus Grasmanis, Sergejs Rikacovs, Paulis Barzdins. Towards DSL for DL Lifecycle Data Management
  • Uldis Zandbergs, Jānis Grundspeņķis. Development of Ontology Based Competence Management Process Model for Non-Formal Education

Vienu no trijiem plenārreferātiem – “Continuous Requirements Engineering in the Context of Socio-Cyber-Physical Systems” - dzīvajā nolasīja RTU profesore Mārīte Kirikova.

Tādējādi Latvija, kā ierasts, bija prezentācijām bagātākā, otrajā vietā atstājot “mājiniekus” igauņus.

Konferences īsie raksti atrodami CEUR-WS.org/Vol-2620 - Conference Forum and Doctoral Consortium of Baltic DB&IS 2020, bet pilnie raksti vēl tikai iesniegti publicēšanai izdevniecībā Springer - Communications in Computer and Information Science (CCIS) series .

Paplašinātie pēckonferences raksti tiks publicēti žurnālā “Baltic Journal of Modern Computing”, ko kopīgi izdod Latvijas Universitāte, Viļņas Universitāte, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Liepājas Universitāte un Vidzemes Augstskola.

Nākamā DB&IS konference notiks 2022. gadā, no 3. līdz 6. jūlijam, Rīgā.

Dalīties