Bakalaura programmas direktore

Maģistra studiju programmas direktors

Koledžas studiju programmas direktors

Doktora studiju programmas direktors

Bakalaura un koledžas studiju metodiķe

Maģistrantūras studiju metodiķe

Doktorantūras studiju metodiķe

Pēc struktūrvienības

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Jurģis Šķilters

Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija

laboratorijas vadītājs

jurgis.skilters@lu.lv

Liene Viļuma

Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija

pētnieks

liene.viluma@lu.lv

Līga Zariņa

Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija

pētnieks (Dr.)

liga.zarina@lu.lv

Nora Bērziņa

Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija

zinātniskais asistents

nora.berzina@lu.lv

Guntis Vilnis Strazds

Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija

zinātniskais asistents

guntis_vilnis.strazds@lu.lv