Bakalaura programmas direktore

Maģistra studiju programmas direktors

Koledžas studiju programmas direktors

Doktora studiju programmas direktors

Bakalaura un koledžas studiju metodiķe

Maģistrantūras studiju metodiķe

Doktorantūras studiju metodiķe

Pēc struktūrvienības

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Kārlis Čerāns

Datorzinātņu katedra
Datorzinātņu katedra

fakultātes katedras vadītājs
profesors

karlis.cerans@lu.lv

Guntis Bārzdiņš

Datorzinātņu katedra

profesors

guntis.barzdins@lu.lv

Jānis Visvaldis Bārzdiņš

Datorzinātņu katedra

profesors

janis.barzdins@lu.lv

Audris Kalniņš

Datorzinātņu katedra

profesors

audris.kalnins@lu.lv

Juris Vīksna

Datorzinātņu katedra

profesors

juris.viksna@lu.lv

Vladislavs Fomins

Datorzinātņu katedra

viesprofesors

vladislavs.fomins@lu.lv

Edgars Celms

Datorzinātņu katedra

asociētais profesors

edgars.celms@lu.lv

Lelde Lāce

Datorzinātņu katedra

asociētais profesors

lelde.lace@lu.lv

Normunds Grūzītis

Datorzinātņu katedra

docents

normunds.gruzitis@lu.lv

Elīna Kalniņa

Datorzinātņu katedra

docents

elina.kalnina@lu.lv

Edgars Rencis

Datorzinātņu katedra

docents

edgars.rencis@lu.lv

Agris Šostaks

Datorzinātņu katedra

docents

agris.sostaks@lu.lv

Ella Arša

Datorzinātņu katedra

metodiķis

67224363

ella.arsa@lu.lv

Anita Ermuša

Datorzinātņu katedra

metodiķis

67224363

anita.ermusa@lu.lv