Bakalaura programmas direktore

Maģistra studiju programmas direktors

Koledžas studiju programmas direktors

Doktora studiju programmas direktors

Bakalaura un koledžas studiju metodiķe

Maģistrantūras studiju metodiķe

Doktorantūras studiju metodiķe

Pēc struktūrvienības

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Māris Vītiņš

Informātikas mūžizglītības katedra
Informātikas mūžizglītības katedra

fakultātes katedras vadītājs
profesors

67034471

maris.vitins@lu.lv

Jurģis Šķilters

Informātikas mūžizglītības katedra

profesors

jurgis.skilters@lu.lv

Solvita Zariņa

Informātikas mūžizglītības katedra

asociētais profesors

solvita.zarina@lu.lv

Viesturs Vēzis

Informātikas mūžizglītības katedra

docents

26599364

viesturs.vezis@lu.lv