Bakalaura programmas direktore

Maģistra studiju programmas direktors

Koledžas studiju programmas direktors

Doktora studiju programmas direktors

Bakalaura un koledžas studiju metodiķe

Maģistrantūras studiju metodiķe

Doktorantūras studiju metodiķe

Pēc struktūrvienības

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Uldis Straujums

Programmēšanas katedra
Programmēšanas katedra

fakultātes katedras vadītājs
profesors

uldis.straujums@lu.lv

Guntis Arnicāns

Programmēšanas katedra

profesors

67034490

guntis.arnicans@lu.lv

Jānis Bičevskis

Programmēšanas katedra

profesors

janis.bicevskis@lu.lv

Juris Borzovs

Programmēšanas katedra

profesors

67034489

juris.borzovs@lu.lv

Ģirts Karnītis

Programmēšanas katedra

profesors

girts.karnitis@lu.lv

Laila Niedrīte

Programmēšanas katedra

profesors

26565263

laila.niedrite@lu.lv

Leo Seļāvo

Programmēšanas katedra

profesors

leo.selavo@lu.lv

Inguna Skadiņa

Programmēšanas katedra

profesors

inguna.skadina@lu.lv

Jānis Zuters

Programmēšanas katedra

profesors

janis.zuters@lu.lv

Zane Bičevska

Programmēšanas katedra

asociētais profesors

zane.bicevska@lu.lv

Uldis Bojārs

Programmēšanas katedra

asociētais profesors

uldis.bojars@lu.lv

Darja Solodovņikova

Programmēšanas katedra

asociētais profesors

darja.solodovnikova@lu.lv

Ēriks Šneiders

Programmēšanas katedra

asociētais viesprofesors

eriks.sneiders@lu.lv

Vineta Arnicāne

Programmēšanas katedra

docents

vineta.arnicane@lu.lv

Imants Gorbāns

Programmēšanas katedra

docents

imants.gorbans@lu.lv

Natālija Kozmina

Programmēšanas katedra

docents

67033999

natalija.kozmina@lu.lv

Maksims Kravcevs

Programmēšanas katedra

docents

maksims.kravcevs@lu.lv

Aivars Niedrītis

Programmēšanas katedra

docents

29479962

aivars.niedritis@lu.lv

Ivo Odītis

Programmēšanas katedra

docents

ivo.oditis@lu.lv

Pēteris Paikens

Programmēšanas katedra

docents

pp11017@lu.lv

Leo Trukšāns

Programmēšanas katedra

docents

leo.truksans@lu.lv

Reinholds Zviedris

Programmēšanas katedra

docents

reinholds.zviedris@lu.lv

Maija Balode

Programmēšanas katedra

pasniedzējs

maija.balode1@lu.lv

Jānis Iljins

Programmēšanas katedra

pasniedzējs

janis.iljins@lu.lv

Bogdans Ozerkins

Programmēšanas katedra

pasniedzējs

bogdans.ozerkins@lu.lv