Bakalaura programmas direktore

Maģistra studiju programmas direktors

Koledžas studiju programmas direktors

Doktora studiju programmas direktors

Bakalaura un koledžas studiju metodiķe

Maģistrantūras studiju metodiķe

Doktorantūras studiju metodiķe

Pēc struktūrvienības

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Guntis Arnicāns

Datorikas fakultāte

fakultātes dekāns

67034490

guntis.arnicans@lu.lv

Juris Borzovs

Datorikas fakultāte

fakultātes prodekāns

67034489

juris.borzovs@lu.lv

Kaspars Čikste

Datorikas fakultāte

izpilddirektors

kaspars.cikste@lu.lv

Rudīte Ekmane

Datorikas fakultāte

fakultātes sekretārs

67034488

rudite.ekmane@lu.lv

Edmunds Vanags

Datorikas fakultāte

pētnieks

edmunds.vanags@lu.lv

Kalvis Apsītis

Datorikas fakultāte

pasniedzējs

kalvis.apsitis@lu.lv

Ilvars Mizniks

Datorikas fakultāte

pasniedzējs

ilvars.mizniks@lu.lv

Oskars Ozols

Datorikas fakultāte

pasniedzējs

oskars.ozols@lu.lv

Emīls/Emil Sjundjukovs/Syundyukov

Datorikas fakultāte

pasniedzējs

emils.sjundjukovs@lu.lv

Māris Alberts

Datorikas fakultāte

pasniedzējs (Dr.)

maris.alberts@lu.lv

Dace Mileika

Datorikas fakultāte
Datorikas fakultāte

metodiķis
projekta koordinators

67034495

dace.mileika@lu.lv

Ārija Sproģe

Datorikas fakultāte

vecākais metodiķis

67034505

arija.sproge@lu.lv

Egils Kārkliņš

Datorikas fakultāte

datortīkla administrators

67034764

egils.karklins@lu.lv

Jeļena Poļakova

Datorikas fakultāte

mārketinga speciālists

26847202

jelena.polakova@lu.lv