Bakalaura programmas direktore

Maģistra studiju programmas direktors

Koledžas studiju programmas direktors

Doktora studiju programmas direktors

Bakalaura un koledžas studiju metodiķe

Maģistrantūras studiju metodiķe

Doktorantūras studiju metodiķe

Egils Kārkliņš

Datortīkla administrators
Datorikas fakultāte
Laboratorijas vadītājs
Datorikas fakultāte Datorikas mācību metodiskā laboratorija - LINUX centrs