Bakalaura programmas direktore

Maģistra studiju programmas direktors

Koledžas studiju programmas direktors

Doktora studiju programmas direktors

Bakalaura un koledžas studiju metodiķe

Maģistrantūras studiju metodiķe

Doktorantūras studiju metodiķe

Edmunds Vanags

Pētnieks
Datorikas fakultāte
Pētnieks
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Pedagoģijas zinātniskais institūts
Lektors
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Psiholoģijas nodaļa