Bakalaura programmas direktore

Maģistra studiju programmas direktors

Koledžas studiju programmas direktors

Doktora studiju programmas direktors

Bakalaura un koledžas studiju metodiķe

Maģistrantūras studiju metodiķe

Doktorantūras studiju metodiķe

Ārija Sproģe

Vecākais metodiķis
Datorikas fakultāte
Prombūtne
23.12.2019 - 30.12.2019

Papildus informācija

 
1994. gadā Latvijas Universitātē iegūts maģistra grāds matemātikā.
Šobrīd LU Datorikas fakultātes vecākā metodiķe pamatstudiju -
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Programmēšana un datortīklu administrēšana" un bakalaura studiju programmas "Datorzinātnes" - studentiem.