Bakalaura programmas direktore

Maģistra studiju programmas direktors

Koledžas studiju programmas direktors

Doktora studiju programmas direktors

Bakalaura un koledžas studiju metodiķe

Maģistrantūras studiju metodiķe

Doktorantūras studiju metodiķe

Dace Mileika

Projekta koordinators
Metodiķis
Datorikas fakultāte
Prombūtne
23.12.2019 - 03.01.2020

Papildus informācija

.