Bakalaura programmas direktore

Maģistra studiju programmas direktors

Koledžas studiju programmas direktors

Doktora studiju programmas direktors

Bakalaura un koledžas studiju metodiķe

Maģistrantūras studiju metodiķe

Doktorantūras studiju metodiķe

Ilvars Mizniks

Pasniedzējs
Datorikas fakultāte

Papildus informācija

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV
 
Mg. Dat. Ilvars Mizniks
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads: 1971.
 
Izglītība:

1979. – 1990. Krāslavas 1. vidusskola
1990. ‑ 1995.   Latvijas Universitātes FMF datorikas nodaļas students, iegūts Bakalaura grāds.
1996. ‑ 1999.   Latvijas Universitātes FMF datorikas nodaļas students, iegūts Maģistra grāds.

Publikācijas :
 
1. A. Cibulis and I. Mizniks. Dažas neatrisinātas problēmas kombinatoriskajā ģeometrijā.
Acta Societatis Mathematicae Latviensis No. 97.02, Riga, 1997, pp. 20 - 21
 
2. A. Cibulis and I. Mizniks. Tiling rectangles with pentominoes.
Latvijas Universitātes zinātniskie raksti, Proc. Inst. Math. 612 (1998), pp.57 - 61.
 
3. I Mizniks. Y-taisnstūru meklēšana.
            Latvijas Universitāte, Maģistra darbs, 1999
 
4. I. Mizniks. Y-taisnstūri.
Acta Societatis Mathematicae Latviensis No. 2000.03, Jelgava, 2000, p. 52
 
5. I. Mizniks. Symmetric solutions of Y-rectangles.
            Acta Societatis Mathematicae Latviensis No. 2002.05, Ventspils, 2002, pp. 27 - 28
           
            Acta Societatis Mathematicae Latviensis No. 2004.06, Daugavpils, 2004, p. 46
           
7. I. Mizniks. Mūsdienu jaunatnes zināšanu uztveres ātrums.
            Acta Societatis Mathematicae Latviensis No. 2006.07, Liepāja, 2006, p. 38
 
Akadēmiskie kursi :
 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību :
 
  • piedalīšanās dažādu Latvijas augstskolu mācību kursu akreditēšanas komisijās,
  • Latvijas Matemātiķu biedrības biedrs,
  • mobilais tel. : 2645 9932, darba tel. : 6722 4363, e–pasts : Ilvars.Mizniks@lu.lv
 
2010. gada 5. jūnijā
 Mācībspēka paraksts