Iestājpārbaudījums maģistra studiju programmā "Datorzinātnes" (80KP) notiks 16.07. plkst. 10.00, tiešsaistē