Plašāka informācija par konferenci - http://tqc2020.lu.lv/