13. auditorija

2019. gada 5. decembrī, plkst. 9:00 13. auditorijā prof. Laila Niedrīte vadīs lekciju 4. kursa studentiem par bakalaura darba izstrādi, paziņos ar darba izstrādi saistītos termiņus.