2019. gada 2. decembrī plkst.14:30 14. auditorijā (Raiņa bulvāris 19, Rīga) notiks informatīva lekcija Datorikas fakultātes 1. kursa 1. plūsmas studentiem.

Darba kārtībā:

1) Informācija par studiju virziena izvēli – virzienu raksturojums, izvēles kārtība un termiņi (prof. L. Niedrīte, prof. J. Zuters),

2) Informācija par 2020. gada 2. semestra (pavasara semestra) brīvās izvēles kursiem (izvēles organizācija) (prof. L. Niedrīte, prof. J. Zuters, studiju metodiķe Ā.Sproģe).