13. auditorijā

2019. gada 3. decembrī plkst. 16:30 13. auditorijā (Raiņa bulvāris 19) notiks informatīvā lekcija Datorikas fakultātes 2. kursa studentiem.

Darba kārtībā:

1) Informācija par studiju virziena izvēli – virzienu raksturojums, izvēles kārtība un termiņi (prof. L. Niedrīte, prof. J. Zuters),

2) Informācija par 2020. gada pavasara un rudens semestri -  jautājumi par studiju procesa organizāciju šajos semestros (prof. L. Niedrīte, studiju metodiķe Ā.Sproģe),

3) Prakses organizācijas jautājumi (prof. M. Vītiņš).