Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Uzņemšanas grafiks 2018./2019. ak. gadam
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.07.2018.

Pamatstudijas

Bakalaura studiju programma "Datorzinātnes" un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Programmēšana un datortīklu administrēšana".

Vienotā pieteikšanās

Latvijas Universitātē
Banku augstskolā
Daugavpils Universitātē
Ekonomikas un kultūras augstskola
Informācijas sistēmu
menedžmenta augstskolā
Latvijas Lauksaimniecības universitātē
Liepājas Universitātē
Rīgas Tehniskajā universitātē
Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā
Ventspils Augstskolā
Vidzemes Augstskolā

 

Pieteikties studijām varēs gan elektroniski, gan arī ierodoties uz vietas augstskolās.


1) Pieteikties elektroniski varēs no 25. jūnija līdz 10. jūlijam plkst. 16.00, izmantojot e-pakalpojumu portālā
www.latvija.lv


Piesakoties elektroniski, no 3. līdz 10. jūlijam norādītajos augstskolu uzņemšanas punktos jāuzrāda nepieciešamie dokumenti un jāapstiprina pieteikums.


2) Pieteikties uz vietas augstskolās varēs no 3. līdz 10. jūlijam (9. jūlijs brīvs):


Latvijas Universitātē, Rīgā, Raiņa bulvārī 19, uz vietas pieteikties varēs darbdienās no plkst. 9.00 – 18.00 un sestdien no plkst. 9.00 – 13.00.

Varēs pieteikties arī LU filiālēs, kā arī citos vienotajā uzņemšanā iesaistīto augstskolu uzņemšanas punktos.

 

Plašāka informācija par vienoto uzņemšanu

Konkursa rezultātu aprēķināšana un paziņošana

1. kārtas rezultāti tiek aprēķināti un publicēti 13. jūlijā portālā www.latvija.lv, kā arī paziņoti īsziņā un elektroniskajā vēstulē

2. kārtas rezultāti tiek aprēķināti un publicēti 17. jūlijā portālā www.latvija.lv, kā arī paziņoti īsziņā un elektroniskajā vēstulē.

lasīt vairāk

Reģistrācija un līguma slēgšana

Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā (konkursa rezultātā apstiprināta studiju vieta pieteikuma 1. prioritātē), reģistrācija un līguma slēgšana notiek no 16. līdz 17. jūlijam.

 

Datorikas fakultātē:

Raiņa bulvārī 19 (LU galvenā māja), 3. stāvā, 345. telpā

 

16.07.  9.30-13.30 un 14.30-18.30
17.07.  9.30-14.00

 

Pretendentiem, kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā, reģistrācija un līguma slēgšana notiek no 18. līdz 20. jūlijam.

 

Datorikas fakultātē:

Raiņa bulvārī 19 (LU galvenā māja), 3. stāvā, 345. telpā

 

18.07.  14.00-18.00
19.07.  9.30-12.00
20.07.  9.30 - 10.30

 

Reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.

 

Neierodoties uz reģistrāciju noteiktajā laikā, pretendents zaudē tiesības reģistrēties studijām.

 

Reģistrējoties pamatstudijām, pretendentam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāaizpilda reģistrācijas veidlapa, jāparaksta studiju līgums un jāiesniedz:

 1. personu apliecinoša dokumenta kopija, kurā skaidri salasāms vārds, uzvārds un personas kods;
 2. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
 3. oficiāli apstiprināta izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma tulkojuma latviešu vai angļu valodā kopijas, ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
 4. Akadēmiskās informācijas centra izziņas par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs;
 5. dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi u.tml.);
 6. centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;
 7. citu dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja tādi nepieciešami saskaņā ar Uzņemšanas prasībām un kritērijiem pamatstudiju programmās 2018./2019. akadēmiskajā gadā
 

 

Lasīt vairāk par uzņemšanu LU pamatstudijās

 

Augstākā līmeņa studijas

Maģistra studiju programma "Datorzinātnes"

Pieteikšanās

No 2. jūlija līdz 13. jūlijam

 

Datorikas fakultātē:

Raiņa bulvārī 29, 411. telpā

 

Pr., T., Pk.: 9.00-12.00
O., C.: 13.00-16.30


Pretendentiem uz ārpuskonkursa reģistrāciju - no 2. jūlija līdz 6. jūlijam.

Elektroniskā pieteikšanās
no 2. jūlija līdz 12. jūlijam LU Informatīvajā sistēmā (www.luis.lv)

Pretendentiem uz ārpuskonkursa reģistrāciju elektroniskā pieteikšanās no 2. jūlija līdz 5. jūlijam.

Rezultātu paziņošana

Par tiesībām reģistrēties ārpuskonkursa kārtībā - 10. jūlijā
Par tiesībām reģistrēties vispārējā kārtībā: 16. jūlijā plkst. 10:00 (Raiņa bulvārī 29, 411. telpā)

Reģistrācija (līgumu slēgšana)

No 16. jūlija līdz 20. jūlijam

 

Reģistrēšanās un līgumu slēgšana notiek klātienē!

 

Datorikas fakultātē:

Raiņa bulvārī 29, 411. telpā

 

T., Pk.: 9.00-12.00
O., C.: 13.00-16.30


16.07. 10.30-12.00

Pretendentiem, kuri ieguvuši tiesības uz ārpuskonkursa reģistrāciju - no 10. līdz 20. jūlijam.

 

Lasīt vairāk par uzņemšanu LU maģistrantūrā

 

Doktorantūra

Doktora studiju programma "Datorzinātnes"

Pieteikšanās doktorantūras studijām 2018. gadā notiek no 13. līdz 17. augustam, no 8.30 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 17.00 114.telpā, Raiņa bulvārī 19.

 • Iestājpārbaudījumi no 27. augusta līdz 7. septembrim
  Iestājpārrunas doktora studiju programmā "Datorzinātnes" - 03.09.2018. plkst. 10.30, LU Datorikas fakultātē Raiņa bulv.19, 319. telpā, Rīgā
 • Rezultātu paziņošana līdz 21. septembrim
 • Reģistrēšanās no 24. līdz 28. septembrim

Plašāk par pieteikšanos doktorantūrā un nepieciešamajiem dokumentiem šeit.